Dla zdrowia pracowników i mieszkańców

Profilaktyka zdrowotna: Pierwsze posiedzenie Rady Medycznej KGHM Polska Miedź SA.

Aktualizacja: 16.12.2019 20:36 Publikacja: 16.12.2019 18:21

Pierwsze posiedzenie Rady Medycznej KGHM Polska Miedź SA W jej składzie znaleźli się lekarze, naukow

Pierwsze posiedzenie Rady Medycznej KGHM Polska Miedź SA W jej składzie znaleźli się lekarze, naukowcy i przedstawiciele kadry zarządzającej KGHM

Foto: KGHM

Kilka tygodni temu w warszawskim biurze KGHM Polska Miedź SA odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Medycznej KGHM Polska Miedź SA. W jej składzie znaleźli się lekarze, naukowcy i przedstawiciele kadry zarządzającej KGHM. Rada ma za zadanie wspierać i inicjować wszelkie działania KGHM oraz Fundacji KGHM w zakresie szeroko zakrojonych działań lokalnych na rzecz zdrowia pracowników, mieszkańców Zagłębia Miedziowego oraz województwa dolnośląskiego.

– Liczymy, że tak szeroki skład Rady Medycznej pozwoli nam na prowadzenie merytorycznej i wyczerpującej debaty dotyczącej zagadnień związanych z problematyką zdrowia naszych pracowników i mieszkańców regionu – powiedział wiceprezes zarządu ds. rozwoju KGHM Polska Miedź SA Adam Bugajczuk, który przewodniczył obradom.

– Powołanie tej rady to świadectwo, jak wielką wagę przykładamy do bezpieczeństwa naszych pracowników, nie tylko w sensie dosłownym, ale również do bezpieczeństwa w sensie zdrowotnym – dodał prezes Bugajczuk.

W skład rady wchodzą przedstawiciele kadry zarządzającej KGHM Polska Miedź SA. W jej gronie znaleźli się również lekarze z Miedziowego Centrum Zdrowia z Lubina, która to placówka od wielu lat prowadzi zakrojone na bardzo szeroką skalę badania w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Rada i jej członkowie na bieżąco wspierać będą wszelkie działania KGHM związane z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowotną. Jednocześnie nowo powołane ciało pomagać będzie w wypracowaniu rocznych i wieloletnich porozumień z gminami i powiatami Zagłębia Miedziowego.

Rada Medyczna KGHM Polska Miedź SA działać będzie na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników i mieszkańców regionu w zakresie profilaktyki zdrowotnej, przyczyn chorób i możliwości zapobiegania im.

– Nasze świadczenia w ramach medycyny pracy gwarantują najwyższy poziom opieki medycznej dla pracowników lubińskiego koncernu – powiedział podczas posiedzenia dr Marek Ścieszka, dyrektor ds. medycznych Miedziowego Centrum Zdrowia – nie tylko na tle regionu, ale nawet na tle całego kraju.

Przykładem tych działań jest uruchomiony w listopadzie br. program badań profilaktycznych, w tym niskodawkowe badanie TK (tomografia komputerowa) płuc oraz tzw. test calcium score, czyli badanie zwapnień w naczyniach wieńcowych.

– Koncern KGHM istnieje od 1961 roku – mówił Janusz Piątkowski, dyrektor departamentu polityki ekologicznej lubińskiej spółki – od samego początku ekologia i opieka zdrowotna były bardzo ważnym aspektem naszej działalności.

Jak podkreślił dyr. Piątkowski, w tym czasie poziom emisji do powietrza niebezpiecznych dla zdrowia substancji udało się zmniejszyć kilkunastokrotnie. Przykładem proekologicznych inwestycji KGHM Polska Miedź SA było na przykład oddanie do użytku instalacji odsiarczania spalin przy Hucie Miedzi Głogów czy uruchomienie instalacji Solinox przy Hucie Miedzi Legnica, które wyeliminowały ostatecznie zagrożenia dla zdrowia mieszkańców z tytułu zanieczyszczeń atmosferycznych powstających w wyniku emisji gazów zawierających dwutlenek siarki.

Do udziału w pracach Rady Medycznej zaproszeni zostali również uznani naukowcy z najważniejszych ośrodków naukowych m.in. z Warszawy, Szczecina, Łodzi czy Wrocławia.

Więcej informacji na temat Rady Medycznej i innych działań prozdrowotnych KGHM Polska Miedź SA na stronie: zdrowie.kghm.com

Kilka tygodni temu w warszawskim biurze KGHM Polska Miedź SA odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Medycznej KGHM Polska Miedź SA. W jej składzie znaleźli się lekarze, naukowcy i przedstawiciele kadry zarządzającej KGHM. Rada ma za zadanie wspierać i inicjować wszelkie działania KGHM oraz Fundacji KGHM w zakresie szeroko zakrojonych działań lokalnych na rzecz zdrowia pracowników, mieszkańców Zagłębia Miedziowego oraz województwa dolnośląskiego.

– Liczymy, że tak szeroki skład Rady Medycznej pozwoli nam na prowadzenie merytorycznej i wyczerpującej debaty dotyczącej zagadnień związanych z problematyką zdrowia naszych pracowników i mieszkańców regionu – powiedział wiceprezes zarządu ds. rozwoju KGHM Polska Miedź SA Adam Bugajczuk, który przewodniczył obradom.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Wydarzenia
Polscy eksporterzy podbijają kolejne rynki. Przedsiębiorco, skorzystaj ze wsparcia w ekspansji zagranicznej!
Materiał Promocyjny
Jakie możliwości rozwoju ma Twój biznes za granicą? Poznaj krajowe programy, które wspierają rodzime marki
Wydarzenia
Żurek, bigos, gęś czy kaczka – w lokalach w całym kraju rusza Tydzień Kuchni Polskiej
Wydarzenia
#RZECZo...: Powiedzieli nam
Wydarzenia
Kalendarium Powstania Warszawskiego
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości