Program powstał we współpracy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.