Program powstał we współpracy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.