Zdzisław Najder urodził się w 1930 roku w Warszawie.

Był absolwentem filozofii  oraz historii literatury na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowa m.in. w Instytucie badań Literackich PAN, wykładał na Columbia University i Yale.

Był jednym z najwybitniejszych znawców twórczości Józefa Konrada Korzeniowskiego, czyli Josepha Conrada, którego wybitną biografię opublikował w 1983 roku.

Zdzisław Najder był działaczem opozycji demokratycznej. W 1976 roku założył Polskie Porozumienie Niepodległościowe, w 1980 przystąpił do NSZZ "Solidarność". 

W chwili wprowadzenia w Polsce stanu wojennego przebywał w Oksfordzie i nie zdecydował się na powrót do Polski. Został dyrektorem polskiej sekcji Radia Wolna Europa.

Wojskowy sąd nieprawomocnym wyrokiem skazał go w 1983 roku na karę śmierci za rzekome szpiegostwo na rzecz USA, został pozbawiony praw publicznych i konfiskatę mienia. Wyrok został uchylony w 1989 roku.

W tym właśnie roku Najder wrócił do Polski, gdzie został doradcą Wałęsy i Olszewskiego.

W 1992 przyznał się do współpracy z SB, z którą współpracował w latach 1958-1963. Uzasadnił, że "że w 1958 'samodzielnie zgodził się' na 'dłuższe rozmowy' ze Służbą Bezpieczeństwa, które miały na celu „wprowadzenie SB w błąd i ukrywanie tego, co rzeczywiście robili jego przyjaciele (...) i co robił on sam”.

Od 1998 Najder był doradcą przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej. W listopadzie 2016 przystąpił do stowarzyszenia Europejscy Demokraci.

O śmierci Najdera poinformował jego syn, Krzysztof.