Adresy obwodowych komisji wyborczych są podane w obwieszczeniu wydanym przez prezydenta Warszawy. Wielu gospodarzy domów wywiesiło je na klatkach schodowych. Wszystkie dzielnice zamieściły je też na swoich stronach internetowych. Szczegółowe informacje: www.um.warszawa.pl. Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 6 – 20.

Osoby niepełnosprawne (muszą posiadać zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności) będą mogły dojechać do lokalu wyborczego bezpłatną taksówką. Zamówienia można składać do niedzieli włącznie od godz. 7 pod numerami telefonów: 91 91 lub 022 822 44 44. W dotarciu do lokali i w głosowaniu pomoże asystent z urzędu miasta. Zamówienia przyjmowane są w sobotę i niedzielę w godz. 8 – 18 pod numerem tel. 022 887 33 20. Można też wysłać e-mail: zamawiam@asystent.warszawa.pl.

Trzeba mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (paszport, legitymację, prawo jazdy). Najlepiej jednak wziąć dowód osobisty. Jeśli okaże się, że nie ma nas w spisie wyborców, tylko dzięki temu dokumentowi, w którym podany jest adres zameldowania, będziemy mogli udowodnić komisji, że jesteśmy uprawni do głosowania w danym obwodzie.

Osoby, które w dniu wyborów obchodzą 18. urodziny i nie mają jeszcze dowodów osobistych, mogą głosować. Ich nazwiska powinny zostać włączone do spisu wyborców z urzędu. Do lokalu muszą wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem (legitymację szkolną lub paszport). 18-latki, których nie będzie w spisie wyborców z powodu pomyłki urzędnika, bez dowodu osobistego nie mają szans na głosowanie. Na podstawie innego dokumentu nie można skorygować tego błędu.

Ci, którzy odebrali zaświadczenie uprawniające do głosowania w dowolnym miejscu w Polsce i za granicą, zostali automatycznie skreśleni ze spisu wyborców w swoich okręgach. Jeśli ktoś zgubi kwitek, sam się pozbawi prawa do głosowania. W niedzielę idziemy z zaświadczeniem i dokumentem tożsamości do dowolnej komisji wyborczej.

W lokalu wyborczym otrzymamy dwie karty: żółta do Senatu i biała do Sejmu. Dokładne wskazówki techniczne powinny być wywieszone w widocznym miejscu w każdym lokalu wyborczym oraz w kabinach. Instrukcji mogą również udzielać członkowie komisji wyborczej i mężowie zaufania. Nie mogą natomiast pomagać wyborcom w głosowaniu. Dlatego osoby starsze, niedowidzące nie powinny przychodzić do lokalu same, ale z kimś zaufanym, kto pomoże im w głosowaniu.

Na białej karcie podane są poszczególne listy z nazwiskami kandydatów. Stawiamy znak x w polu obok jednego nazwiska. Do Sejmu wybieramy tylko jedną osobę.

Jak wybieramy senatorów w okręgu warszawskim. Na żółtej karcie stawiamy znak x w polu przy jednym, dwóch, trzech lub czterech nazwiskach kandydatów. W Warszawie można wybrać czterech kandydatów spośród 12.

Na żółtej karcie stawiamy znak x w polu przy jednym lub dwóch nazwiskach kandydatów. W okręgu podwarszawskim można wybrać dwóch spośród pięciu kandydatów.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Znak x postawiony poza wyznaczonym miejscem, skreślony lub zamazany. Brak znaku x w kratkach na kartach głosowania. W przypadku wyboru senatorów głos jest nieważny, jeśli postawimy znak x przy większej liczbie kandydatów niż jest mandatów w danym okręgu (w Warszawie – przy więcej niż czterech, a w okręgu podwarszawskim – przy więcej niż dwóch).