OBWE wydało opinię o zbliżających się wyborach prezydenckich w Polsce na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara,

"W niniejszej opinii oceniono projekt ustawy pod kątem zgodności ze zobowiązaniami podjętymi w ramach OBWE, innymi normami międzynarodowymi oraz dobrymi praktykami w zakresie demokratycznych wyborów"- ocenia OBWE.

OBWE w swojej ocenie wzięła pod uwagę, że zmiany w prawie wyborczym strona rządząca wprowadziła nieco ponad miesiąc przed wyznaczonymi wyborami, a wprowadzenie tak istotnych zmian w terminie tak bliskim wyborów odbiega od "zasad stabilności ordynacji wyborczej i pewności" - zaznacza OBWE.

Organizacja zwróciła też uwagę na brak konsultacji społecznych i przeniesienie odpowiedzialności za organizację wyborów na ministerstwo (aktywów -red.).

"W naszej ocenie projekt ustawy wymaga znaczących poprawek, by być w zgodzie z zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w OBWE i innych międzynarodowych standardów dotyczących demokratycznych wyborów" - piszą autorzy Gavin Weise i Wasyl Waszczanka i przedstawiają zakres czynności, które powinny wykonać polskie władze, by  zagwarantować prawidłowy przebieg wyborów.