"W najbliższych dniach rozstrzygnie się, czy Komisja Europejska skieruje do Trybunału Sprawiedliwości ustawę o Sądzie Najwyższym sprzeczną ze standardami państwa prawa. Od przejęcia władzy jesienią 2015 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości stara się zniszczyć niezależne sądownictwo" - twierdzi KOD, zapowiadając demonstracje.

"3 lipca na mocy niekonstytucyjnej ustawy o Sądzie Najwyższym blisko 40 proc. sędziów Sądu Najwyższego może przejść na wymuszoną przedwczesną emeryturę. Zastąpią ich nominaci upolitycznionej już Krajowej Rady Sądownictwa, w pełni kontrolowanej przez rząd. Liczba sędziów SN zostanie znacząco zwiększona i nowi, z nadania politycznej KRS, stanowić będą aż 60 proc." - dodaje Komitet Obrony Demokracji. Według działaczy KOD "będzie to ostatni akt przejmowania sądów przez partię rządzącą".

Demonstracje, które zaplanowano na godz. 19.00, mają się odbyć w ponad 80 miastach. Największa ma mieć miejsce w Warszawie, przed Sądem Najwyższym.

"Teraz rozstrzyga się, czy Komisja Europejska zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości ustawę o Sądzie Najwyższym sprzeczną ze standardami państwa prawa. Komisja musi jednak widzieć także determinację Polaków w obronie własnych instytucji" - apeluje KOD w zapowiedzi wydarzenia na Facebooku.