Jeśli chcesz się dowiedzieć, kim jest Mansaku, czym charakteryzuje się posiadane przez niego tajemnicze nasionko i na czym polega jego sekretny sposób rozweselania smutasów, a masz 5 – 8 lat, weź udział z rodzicami lub dziadkami w wyprawie w świat japońskiej baśni. Spotkanie w sobotę w Kuchni Pałacowej w Wilanowie.

Pałac w Wilanowie, ul. Kostki-Potockiego 10/16 24.11, g. 12