W 2019 r. nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających nad 50 osób wyniosły 159,6 mld zł i wzrosły o 11,4 proc. wobec 2018. Firmy najczęściej inwestowały w maszyny i urządzenie techniczne (74,6 mld zł). Ponad 61 mld zł przedsiębiorstwa wydały na budowę lub zakup budynków.

Najwięcej inwestował przemysł (59,1 mld zł), blisko 22 mld zł na inwestycje wydały firmy zajmujące się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Przedsiębiorstwa z branży transportowej zainwestowały ponad 20 mld zł, a z handlowej ponad 15 mld zł. Trudno przewidzieć, jaki wpływ na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców będzie miała epidemia Covid-19. Można się spodziewać, że część zaplanowanych w tym roku inwestycji zostanie przełożona na późniejsze terminy.

Nakłady inwestycyjne 60 prezentowanych firm w 2019 r. wyniosły prawie 60 mld zł, co stanowi 37,5 proc. nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych uwzględnianych w wskaźniku GUS. Najwięcej na inwestycje w ubiegłym roku wydał: PKN Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz PGNiG.

Energetyka górą

Ponad 13 mld zł na inwestycje wydały znajdujące się na liście spółki z branży energetycznej. Prawie 7 mld zł na ten cel przeznaczyły spółki z grupy PGE. W 2019 r. m.in. zakończyła się budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, kontynuowano budowę bloku nr 7 w Elektrowni Turów.

Grupa Tauron w ubiegłym roku przeznaczyła na inwestycje ponad 4 mld zł. Firma wydała m.in. 1,78 mld zł na ustabilizowanie swojej sieci. Zrealizowany projekt pozwala na rozwój sieci na wszystkich poziomach napięć na południu Polski, co przekłada się na stabilność dostaw energii dla ponad 5,5 mln klientów. W planach Tauron ma budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW w Jaworznie na terenach dawnej Elektrowni Jaworzno I.

Znajdujące się na liście firmy chemiczne wydały na inwestycje prawie 2,25 mld zł. Najwięcej wydała Grupa Azoty – ponad 1 mld zł. Najważniejsze inwestycje spółki w 2019 r. to: nowa wytwórnia compoundingu za 114 mln zł, budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego (74 mln zł), intensyfikacja instalacji kwasu azotowego technicznego do 1050 t/d za 59,5 mln zł. W latach 2020–2022 firma planuje budowę instalacji odwodornienia propanu do propylenu (PDH) i polimeryzacji propylenu (koszt 1,8 mld dol.). Natomiast Grupa Azoty Puławy ma w planie budowę nowego bloku energetycznego, którego koszt wyniesie 1,2 mld zł.

W 2019 r. CIECH wydał na inwestycje ponad 412 mln zł. W ubiegłym roku firma uruchomiła m.in. linie do produkcji sody oczyszczonej w zakładzie w Stassfurcie, koszt inwestycji to ok. 100 mln zł. W latach 2020–2022 Ciech planuje budowę warzelni soli w zakładzie w Stassfurcie, koszt to ok. 140 mln euro. Inwestycja pozwoli na zatrudnienie 100 osób i wzrost produkcji o 450 tys. ton rocznie. Łączna produkcja soli w Ciechu wyniesie wtedy 1 mln ton rocznie.

Nowe sklepy

Uwzględnione w zestawieniu sieci handlowe na inwestycje w 2019 r. wydały 4,2 mld zł. Najwięcej (1,6 mld zł) zainwestowała Biedronka, 1,25 mld zł – Lidl, a 830 mln zł – sieć sklepów Dino Polska. Ta ostatnia sieć otworzyła w 2019 r. 41 nowych sklepów i uruchomiła czwarte centrum dystrybucji produktów. Epidemia pokazała, że po zamknięciu galerii handlowych sprzedaż przeniosła się do internetu. Można spodziewać się, że w najbliższych latach firmy handlowe będą inwestowały w rozwój sprzedaży internetowej.

Inwestycje zagraniczne

W latach 2020–2021 tylko 9 proc. polskich firm planuje inwestycje bezpośrednie za granicą – wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według raportu „Zagraniczna ekspansja inwestycyjna polskich przedsiębiorstw. Tendencje, perspektywy" wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosła na koniec 2018 r. 92,5 mld zł. Pod względem największych skumulowanych wartości bezpośrednich inwestycji za granicą Polska (28,5 mld dol.) zajęła na koniec 2018 roku trzecie miejsce wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej – po Czechach (34,8 mld dol.) i Węgrzech (29 mld dol.). Na koniec 2018 r. aż 90 proc. polskich inwestycji bezpośrednich za granicą zlokalizowanych było w Europie. ?