Karta Polaka ma objąć wszystkie osoby polskiego pochodzenia oraz wszystkie środowiska polonijne. Obecna Rada do spraw Polaków na Wschodzie zmieni nazwę na Radę do spraw Polaków na Obczyźnie – przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy – Prawo konsularne, przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów.

Czytaj także: Niepotrzebne obostrzenia Karty Polaka - komentuje Andrzej Nogal

Dotychczasowa Karta Polaka, potwierdzająca przynależność do narodu polskiego, może być przyznawana, na podstawie ustawy z 7 września 2007 r., osobom polskiego pochodzenia mającym obywatelstwo któregoś z 15 państw dawnego ZSRR. Daje liczne uprawnienia, jak dostęp do polskich szkół i uczelni, podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Po dziesięciu latach jej stosowania widać również, jak pomaga w zachowaniu związków z Polską, kultywowaniu polskich tradycji i osiedlaniu się w naszym kraju. Obecnie na świecie mieszka około 20 mln Polaków, z czego 1–1,5 mln na terenach byłego Związku Radzieckiego.

Od czasu wprowadzenia w 2008 r. Karty Polaka Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystawiło ponad 200 tys. takich dokumentów, w tym 102 tys. dla obywateli Ukrainy. Tylko w 2018 r. wojewoda mazowiecki przyznał posiadaczom Karty Polaka 7 mln zł świadczeń pieniężnych.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu