WSA: urząd musi też przeglądać, co wpadło do skrzynki ze spamem

Skutki nieprawidłowego obsługiwania poczty elektronicznej czy systemu ePUAP nie mogą być przerzucane na korzystających z tych systemów.

Publikacja: 06.08.2019 08:09

WSA: urząd musi też przeglądać, co wpadło do skrzynki ze spamem

Foto: 123RF

We wnioskach wysłanych drogą elektroniczną do różnych instytucji Stowarzyszenie wystąpiło o udzielenie informacji publicznej w postaci skanów faktur za zakup ze środków publicznych papieru w formacie A4 w drugim półroczu 2018 r. Jednocześnie domagało się przesłania tych informacji na zwrotny adres e-mailowy, wskazany w złożonym wniosku.

Żądanie, które mogło się wydawać oryginalne, w rzeczywistości było jak najbardziej racjonalne. Stowarzyszenie stara się ograniczyć koszty funkcjonowania administracji i podmiotów publicznych. Część z tych kosztów stanowią wydatki na zakup papieru, które mogłyby być zmniejszone, gdyby posługiwano się dokumentami w wersji elektronicznej. Aby poznać te koszty, Stowarzyszenie zwraca się do różnych podmiotów o udzielenie informacji na ten temat.

Czytaj także: Doręczenia: nadawca nie odpowiada że mail do urzędu trafił do spamu

W odpowiedzi na e-mail, wysłany do instytucji samorządowej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu wezwało Stowarzyszenie, także drogą elektroniczną, by podało dane, w tym z Krajowego Rejestru Sądowego, oraz dane osoby działającej w imieniu wnioskodawcy.

Stowarzyszenie wniosło jednak skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Zarzuciło, że Muzeum nie udzieliło żądanej informacji publicznej bez zbędnej zwłoki, czyli najpóźniej w ciągu 14 dni, jak przewiduje ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Niezwłocznie po wniesieniu skargi Muzeum przesłało na wskazany adres e-mail skany faktur dotyczące zakupu papieru formatu A4. Wyjaśniło, że wcześniej nie miało podstaw do udzielenia informacji, ponieważ nie można było zidentyfikować autora wniosku. Wniosek wysłano z domeny ogólnie dostępnej, a adresu pytającego podmiotu nie można utożsamiać ze Stowarzyszeniem. Toteż dopiero po zapoznaniu się ze skargą Stowarzyszenia do sądu przesłano żądane skany.

Do obowiązków organu administracji publicznej należy taka konfiguracja poczty elektronicznej, w tym filtrów antyspamowych, oraz takie zorganizowanie obsługi technicznej poczty elektronicznej, aby zapewnić bezproblemowy i niezwłoczny odbiór podań przesyłanych na ten adres – stwierdził WSA. W bardziej szczegółowym wywodzie sąd zwrócił uwagę, że rzeczą organu jest taka konfiguracja poczty i jej obsługa przez pracowników, aby możliwy był odbiór każdej wiadomości e-mailowej, kierowanej do organu. Także wtedy, gdy będzie to wymagało regularnej kontroli poczty znajdującej się w zakładce spam – stwierdził sąd, orzekając, że doszło do bezczynności Muzeum. Ale ponieważ wysłało żądane skany jeszcze przed rozprawą, WSA umorzył postępowanie. Aktualne pozostały natomiast wnioski ogólne.

Sygn. akt: II SAB/Op 33/19

We wnioskach wysłanych drogą elektroniczną do różnych instytucji Stowarzyszenie wystąpiło o udzielenie informacji publicznej w postaci skanów faktur za zakup ze środków publicznych papieru w formacie A4 w drugim półroczu 2018 r. Jednocześnie domagało się przesłania tych informacji na zwrotny adres e-mailowy, wskazany w złożonym wniosku.

Żądanie, które mogło się wydawać oryginalne, w rzeczywistości było jak najbardziej racjonalne. Stowarzyszenie stara się ograniczyć koszty funkcjonowania administracji i podmiotów publicznych. Część z tych kosztów stanowią wydatki na zakup papieru, które mogłyby być zmniejszone, gdyby posługiwano się dokumentami w wersji elektronicznej. Aby poznać te koszty, Stowarzyszenie zwraca się do różnych podmiotów o udzielenie informacji na ten temat.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Policja zatrzymała patostreamerów. Upili i upodlili młode kobiety
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
Sądy i trybunały
Burzliwe obrady w KRS: wybrano sędziego do NSA i uzupełniono składy komisji
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Sądy i trybunały
Jednoosobowy skład udrożnił apelację
Zawody prawnicze
Prokuratorzy chcą wyrównania wynagrodzeń. Barski wysłał pismo do MF