Chodzi o projekt budowlany tunelu dla Kolei Dużych Prędkości (KDP) w Łodzi, czyli o 4-kilometrowy podziemny odcinek od dworca Łódź Fabryczna do osiedla Retkinia. Umowa na projekt budowlany została podpisana przez CPK z wykonawcą w ostatnim tygodniu. Tunel, który ma kosztować ok. 1,5 mld złotych i jest fragmentem planowanej nowej linii łączącej Warszawę z Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem (od swojego kształtu bywa nazywana „igrekiem”). Wysokość dofinansowania z UE to ponad 59 mln zł.

Drugi projekt dotyczy prac studialnych odcinka tzw. szprychy CPK nr 9 między Warszawą i Poznaniem (to też część „igreka”). Dla odcinka Warszawa-Łódź oraz dla węzła kolejowego CPK od połowy 2021 opracowywane są studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Z kolei odcinek Sieradz-Poznań jest na etapie wyboru wykonawcy w ramach umowy ramowej, którą spółka CPK podpisała w tym roku. Kwota dofinansowania to prawie 50 mln zł.

W sumie Komisja Europejska przyznała CPK prawie 110 mln zł dofinansowania z CEF w perspektywie 2014-2020 i była to największa dotacja dla polskiego inwestora. W informacji prasowej CPK informuje, że w ramach konkursu CEF Reflow spółka uzyskała najwyższe dofinansowanie wśród europejskich wnioskodawców. A w związku z ogłoszeniem naboru do tzw. CEF 2 (z nowej perspektywy UE na lata 2021-2027), CPK przygotowuje do złożenia wnioski o dofinansowanie dla projektów o łącznej wartości ok. 4,4 mld zł. Biorąc pod uwagę wartość dofinansowania – w zależności od projektu od 50 do 85 proc. – wysokość dotacji może sięgnąć nawet 3 mld zł.

CPK będzie się ubiegać się o unijne fundusze m.in.: na kolejowe prace projektowe dla węzła CPK, roboty budowlane w projektowanym tunelu dalekobieżnym dla KDP w Łodzi, oraz wykonanie projektów odcinków dużych prędkości: Warszawa-Łódź, Łódź-Wrocław i Sieradz-Poznań, a także na prace przygotowawcze do budowy linii Warszawą, Sieradzem i Poznaniem.

Bruksela dofinansowuje też kwotą ponad 3 mln zł współpracę CPK z SNCF (Koleje Francuskie) dotyczącą standardów technicznych dla kolei dużych prędkości oraz wdrażania systemu KDP. Finansowanie unijne (ok. 12 mln euro) zdobył też projekt Smart Airports, w którym CPK uczestniczy razem z lotniskami w Kopenhadze, Rzymie i Wilnie. Fundusze w ramach instrumentu CEF służą do finansowania projektów infrastrukturalnych dotyczących transportu, energetyki i telekomunikacji.