Tag:

Instrumenty finansowe

Inwestycyjne okazje akcji z GPW

Ceny docelowe zawarte w najnowszych rekomendacjach biur maklerskich są nadal w wielu wypadkach wyraźnie wyższe niż na rynku.

Przedsiębiorcom łatwiej będzie uzyskać kredyt. Są nowe gwarancje

Mikro-, małe i średnie firmy, które nie posiadają wymaganych przez banki zabezpieczeń spłaty kredytu lub wykorzystały już limity pomocy de minimis, mają szansę na nowe gwarancje w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bank Pekao wspiera ważne dla społeczeństwa inwestycje

Rola samorządów w Polsce podlegała szeregowi zmian w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Wpływ na to miały zarówno czynniki zewnętrzne: poczynając od transformacji ustrojowej w 1989 r., poprzez wstąpienie Polski do NATO i UE oraz absorpcję środków unijnych, procesy związane z międzynarodowym układem sił i alokacji zasobów produkcyjnych, czy czynniki wynikające ze zmian klimatycznych; jak i wewnętrzne: w tym poziom i tempo rozwoju gospodarczego, zmiany poziomu i oczekiwań społeczeństwa w zakresie jakości życia, modyfikacje w obszarze legislacji.

Rentowności polskich obligacji na szczytach

Oprocentowanie polskich papierów skarbowych wzbiło się na nowe szczyty. Silny popyt na krajowy dług daje jednak sporą poduszkę bezpieczeństwa.

Takiego popytu na polskie obligacje skarbowe jeszcze nie było

W lutym inwestorzy indywidualni przeznaczyli na zakup obligacji skarbowych ponad 4,5 mld zł, a w dwóch pierwszych miesiącach roku już ponad 10 mld zł. Takiego popytu na te instrumenty jeszcze w Polsce nie było.

Ronson Development zanotował rekordowe wyniki finansowe

Deweloper nastawia się na dobrą sprzedaż mieszkań nawet bez nowego programu wsparcia nabywców kredytowych.

Polacy doceniają obligacje skarbowe

Sprzedaż obligacji skarbowych w ubiegłym roku wyniosła 48,66 mld zł. Lepszy wynik padł tylko w 2022 r. W tym roku możliwy jest jednak nowy rekord. Przyczynić się może do tego też Biuro Maklerskie Pekao.

Uczestnictwo w amerykańskim programie motywacyjnym przez polskiego nierezydenta bez PIT

Akcje otrzymane przez polskiego nierezydenta podatkowego w ramach globalnego programu motywacyjnego skierowanego do pracowników grupy międzynarodowej nie stanowi dochodu uzyskanego na terytorium Polski.

Luka kredytowa na 400 mld zł. Ich wartość spadła do historycznego minimum

Mimo odbicia w hipotekach w drugiej połowie 2023 r. ogólna wartość kredytów w relacji do PKB spadła do historycznego minimum.

Kurs złotego lekko koryguje ostatnie umocnienie

Złoty we wtorek po południu nieznacznie tracił na wartości. Po swojej stronie nadal jednak ma dużo argumentów.