Tag: Akcje

Większość ekspertów liczy na zwyżki

Przeprowadziliśmy wśród zarządzających i analityków ankietę dotyczącą inwestycji w tym roku. Większość przewiduje, że akcje (m.in. polskich spółek), obligacje i złoto przyniosą zyski.

Akcje i branże z GPW, na które warto postawić w 2023

W nadchodzącym roku na warszawskim parkiecie nie powinno zabraknąć okazji do wypracowania zysków. Wraz z ekspertami sprawdzamy, akcje spółek z największym potencjałem do solidnego wzrostu.

Akcje indeksowych prymusów z GPW wciąż atrakcyjne

O roku 2022 wielu inwestorów wolałoby zapewne już zapomnieć. Porównując ubiegłoroczne stopy zwrotu spółek notowanych na szerokim rynku akcji, łatwo zauważyć, że przecenione walory stanowiły wyraźną większość. Na celownik wzięliśmy z każdego indeksu te spółki, które dały swoim posiadaczom najwięcej powodów do radości. Czy wciąż warto je mieć w portfelu?

Ograniczenia w zbywaniu udziałów i akcji w umowach wspólników

Odpowiednie wyważenie praw i obowiązków wszystkim wspólnikom lub akcjonariuszom okazuje się kluczowe dla zapewnienia im komfortu w toku dalszej współpracy. Precyzyjne opracowanie tego typu mechanizmów w wielu wypadkach skutkuje uniknięciem sporu związanego ze zbyciem udziałów lub akcji przez jedną ze stron umowy. Nie wywiera też negatywnych konsekwencji dla ich wspólnego przedsięwzięcia.

Akcje Porsche po trzech miesiącach awansują do DAX. Puma wylatuje z listy

Wystarczyły niecałe trzy miesiące i Porsche wchodzi do DAX, czyli 40 największych spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie nad Menem. To kolejny sukces producenta ze Stuttgartu.

Odpłatne zbycie udziałów lub akcji bez podatków?

Od 2022 r. prawodawca wprowadził do ustawy o CIT korzystne rozwiązanie dla spółek zbywających posiadane w innych podmiotach udziały/akcje. Jednak by z tego rozwiązania skorzystać, muszą zostać spełnione określone warunki. Należy również pamiętać, że od 2023 r. jego zasady funkcjonowania ulegną istotnym modyfikacjom.

Będzie test dołków bessy? Amerykański bank ostrzega

Zdaniem banku JPMorgan recesja i dalsze podwyżki stóp procentowych Fedu sprawią, że pierwsze półrocze 2023 r. na giełdzie nowojorskiej będzie stało pod znakiem przeceny. Bardziej atrakcyjne są według nich rynki europejskie.

Błąd w wystawieniu dokumentu akcji nie obciąża akcjonariusza

Wystawienie nieważnego dokumentu akcji jest czynnością obciążającą spółkę i nie powinno ograniczać praw akcjonariusza do zbycia akcji do czasu wydania prawidłowo sporządzonego dokumentu akcji, niezależnie od możliwości żądania przez akcjonariusza wydania nowego dokumentu na podstawie art. 357 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Spółki, które nie dały się bessie. Na celowniku kupujących

Bessa znacznie utrudniła życie inwestorom na GPW – większość z nich liczy straty z posiadanych akcji. Jest jednak grupa spółek, które przez minione 12 miesięcy nie tylko oparły się spadkom, ale przyniosły akcjonariuszom krociowe zyski.

Spółki publiczne w nowym reżimie prawnym

Czy zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji są nadal dopuszczalne?