Tag:

Odszkodowania

Powiązane

Finanse w Firmie

Poszkodowani w pożarach przedsiębiorcy bywają podejrzewani o złe intencje

Przedsiębiorcy, którzy stracili mienie w pożarach bywają podejrzewani o złe intencje, zaś walka o odszkodowanie to dla nich czasem droga przez mękę - wskazują eksperci. Ubezpieczyciele mogą też zwracać uwagę na ich nietypowe zachowania tuż przed zdarzeniem.

Odszkodowanie za sąsiedztwo lotniska. Korzystny wyrok Sądu Najwyższego

Właściciel może żądać odszkodowania za samo zmniejszenie wartości nieruchomości w strefie ograniczonego użytkowania. Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie lotniska w Balicach.

Robert Gwiazdowski: Apteka dla aptekarza, a odszkodowanie flipperom zapłacą pacjenci

Amerykański fundusz Warburg Pincus, który nabył sieć aptek Gemini, grozi Polsce procesem odszkodowawczym. I ja mu się nie dziwię. Większość takich funduszy to inwestycyjni… flipperzy.

Wykonawcy mogą dochodzić odszkodowania za utraconą szansę

Wprawdzie do państw członkowskich UE należy określenie elementów szkody, które są dopuszczone pod kątem odszkodowania, jednak za każdym razem prawo krajowe musi przestrzegać w tym zakresie zasady równoważności oraz skuteczności.

Za zatrucie w pracy nieświeżą żywnością odpowie pracodawca

Dla ustalenia związku zdarzenia z pracą wystarcza stwierdzenie, że pozostawało ono z pracą w związku czasowym, miejscowym lub funkcjonalnym.

Pracodawca może odpowiedzieć za rozstrój psychiczny pracownika

Przykład moderatorów niechcianych treści pokazuje, że dbanie o zdrowie psychiczne pracowników leży w interesie pracodawców. Inaczej narażają się na roszczenia o odszkodowania, zadośćuczynienia, a nawet rentę.

Za wypadek w drodze na firmową imprezę może przysługiwać odszkodowanie z ZUS

Pracownik poszkodowany w czasie podróży na służbowy wyjazd integracyjny może dostać odszkodowanie. Takie zdarzenie może zostać bowiem uznane za zrównane z wypadkiem przy pracy.

Odszkodowanie za nierówne traktowanie jak za dyskryminację

Przepis art. 183d k.p. ma zastosowanie do odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania (art. 112 k.p.). Przepis literalnie nie nawiązuje do osób „dyskryminowanych w zatrudnieniu”, wskazuje jednak na osoby, wobec których doszło do „naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu”. Formuła ta koresponduje z art. 112 k.p. Z drugiej jednak strony nie można pominąć, że art. 183d k.p. został osadzony w rozdziale IIa, zatytułowanym „Równe traktowanie w zatrudnieniu”. Analiza art. 183a § 2 k.p. nie pozostawia wątpliwości, że „równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób bezpośrednio lub pośrednio z przyczyn określonych w § 1”. Podobny przekaz płynie z art. 183d § 1 k.p. Stanowi on, że „za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1”. Oznacza to, że przepisy te z jednej strony postrzegają „równe traktowanie” jako zjawisko „przyczynowe” – co utożsamia je z dyskryminacją, z drugiej zaś wykluczają istnienie „bezprzyczynowego” nierównego traktowania.

Czy wspólnik traci status strony, gdy sprzeda swoje udziały?

Sprzedaż udziałów w spółce powoduje utratę legitymacji czynnej przez wspólnika w sporze odszkodowawczym przeciwko członkowi zarządu.

Błędne wskazanie pozwanego to przegrana sprawa

Jeżeli pracownik wskaże nieprawidłowy podmiot jako pozwanego pracodawcę i nie skoryguje tej omyłki po pouczeniu sądu, pracodawca może liczyć na wygraną bez badania zarzutów.