Tag: Odszkodowania

Powiązane

Finanse w Firmie

Przewoźnik nie ujmie w kosztach odszkodowań za zgubienie przesyłki

Wadę wykonanej usługi stanowią wszelkie skutki nienależytego wykonania umowy, w tym uszkodzenia towarów powstałe w transporcie, a także niedostarczenie ich w określonym czasie.

Rafael Nadal może stracić miliony dolarów przez swojego agenta

Przeciwko Hiszpanowi złożono pozew o wypłatę odszkodowania w wysokości 10 milionów dolarów. Poszkodowani to biznesmeni, którzy mieli zorganizować dla niego turniej w Ameryce Południowej.

Można grupowo skarżyć państwo za pandemiczne restrykcje

Przedsiębiorcy turystyczni mogą dochodzić w postępowaniu zbiorowym odszkodowań za straty poniesione podczas pandemii.

Zadośćuczynienie dla byłego pracownika może być kosztem

Zadośćuczynienie wypłacone na podstawie ugody sądowej byłemu pracownikowi, poszkodowanemu w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia w pracy, co do zasady może być kosztem.

Wydatki na likwidację szkody z odliczeniem

Oceny co do bezpośredniego związku między konkretną transakcją a całością działalności podatnika, w celu ustalenia czy towary i usługi są wykorzystywane „do zawieranych transakcji podlegających opodatkowaniu”, należy dokonywać na podstawie istoty nabywanych towarów lub usług.

Trudno uwzględnić w kosztach wydatki na odszkodowania

Fiskus nie zgadza się, by podmiot, który wypłacił kontrahentom rekompensaty z tytułu utraty, uszkodzenia czy dostarczenia przesyłki z opóźnieniem, mógł je rozliczyć w swoim rachunku podatkowym.

Marketem nie rządzą siły przyrody

Sądy próbują obciążać sieci handlowe odpowiedzialnością za wypadki klientów, którym one nie zawiniły i na które nie miały wpływu. Tymczasem markety nie powinny odpowiadać na zasadzie ryzyka.

Uderzenie pioruna nie zwolni z CIT

Odszkodowanie za pożar nie podlega zwolnieniu z podatku dla działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej.

Wsparcie dla firm z terenów objętych stanem wyjątkowym

Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego na terenach Polski Wschodniej mogą liczyć między innymi na rekompensatę za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego.

Fiskus popełnił błąd, masz prawo do odszkodowania

Jeśli decyzja skarbówki jest niezgodna z prawem, to przedsiębiorca może ubiegać się o rekompensatę.