- Zasadniczo, misja polega na pociągnięciu do odpowiedzialności władz białoruskich za poważne naruszenia prawa narodu białoruskiego do wolnych i uczciwych wyborów, podstawowych wolności i dobrze funkcjonującego państwa prawa - powiedział w minister spraw zagranicznych Danii Jeppe Kofod.

Raport w tej sprawie ma być opublikowany w ciągu najbliższych sześciu do ośmiu tygodni.

Zbadane będą doniesienia mówiące o prześladowaniu kandydatów, dziennikarzy i działaczy oraz użyciu nadmiernej siły wobec demonstrantów.

Zdaniem Aleksandra Łukaszenki wygrał on wybory prezydenckie uczciwie i jest ofiarą oczerniającej kampanii Zachodu. Misja OBWE prawdopodobnie nie uzyska dostępu do Białorusi.

Za przeprowadzeniem dochodzenia są: Dania, Belgia, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Islandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Wielka Brytania, Czechy i Stany Zjednoczone.