12 kwietnia w Czechach przestał obowiązywać po pół roku stan wyjątkowy.

Od poniedziałku do szkół w Czechach wracają uczniowie - przypomina Reuters. Jako pierwsi wrócą do nauki stacjonarnej uczniowie klas 1-5 szkół podstawowych.

Ponadto zniesiony zostaje zakaz przemieszczania się pomiędzy powiatami w Czechach.

Czechy są jednym z najciężej dotkniętych pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 krajów Europy. W żadnym innym kraju UE uczniowie nie byli tak długo zmuszeni do nauki zdalnej - zauważa Reuters.

W liczących 10,7 mln mieszkańców Czechach wykryto jak dotąd 1,58 mln zakażeń koronawirusem.

Liczba zgonów chorych na COVID-19 zbliża się do 28 tysięcy. Pod względem liczby zgonów zakażonych per capita Czechy zajmują pierwsze miejsce na świecie.