Nauczyciel był źródłem zakażenia w czterech z dziewięciu opisanych przez CDC ognisk koronawirusa w szkołach. W kolejnych czterech przypadkach źródło pierwszego zakażenia było nieokreślone.

W ośmiu spośród dziewięciu opisanych ognisk doszło do zakażenia koronawirusem ucznia przez nauczyciela. W dwóch ogniskach nauczyciele zakazili się od siebie w czasie rozmów w szkole lub wspólnych posiłków - po czym zakażony w ten sposób nauczyciel przenosił wirusa na uczniów.

Dr Rochelle Walensky, szefowa CDC przyznała, że "nauczyciele odgrywają ważną rolę w rozprzestrzenianiu" koronawirusa.

Wyniki badania CDC zgadzają się z wynikami wcześniejszych badań z Wielkiej Brytanii, z których wynikało, że na Wyspach w szkołach najczęściej zakażali się od siebie nawzajem nauczyciele.

Z kolei wyniki badań z Niemiec wskazywały, że transmisja w szkole miała trzy razy większą skalę, gdy źródłem pierwszego zidentyfikowanego zakażenia był nauczyciel.