Ogłaszając zaostrzenie obostrzeń obowiązujących w województwie warmińsko-mazurskim, a następnie przedłużając je i wprowadzając od 13 marca podobne obostrzenia dla województwa pomorskiego, minister zdrowia Adam Niedzielski powołał się na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Od 27 lutego w woj. warmińsko-mazurskim zamknięte zostały ponownie galerie handlowe, hotele, kina, teatry, muzea, a dzieci z klas I-III wróciły do nauki w trybie zdalnym. Od 13 marca podobne obostrzenia obowiązywać mają przez tydzień w województwie pomorskim - przy czym zarówno w województwie warmińsko-mazurskim, jak i pomorskim, dzieci z klas I-III mają od 15 marca chodzić do szkoły w trybie hybrydowym.

Uzasadniając takie decyzje minister Niedzielski wskazał na wskaźnik mówiący o średniej dobowej liczbie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie znacznie wyższym od średniej dla całego kraju. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 6 226 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 62,61 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 1,69 więcej niż dobę wcześniej).

Drugim województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 7 958 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 48,44 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 2,23 więcej niż dobę wcześniej).

6 marca wskaźnik ten przekroczył 40 w województwie lubuskim, gdzie w ciągu siedmiu dni wykryto co najmniej 3 296 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 46,61 zakażenia (wzrost o 2,01).

Najwięcej zakażeń - w liczbach bezwzględnych - wykryto w ciągu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (17 634). Średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni w tym województwie 7 marca przekroczyła 40 i wynosi obecnie 46,41 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 3,14). Na Mazowszu od 17 dni liczba wykrywanych w ciągu doby zakażeń przekracza tysiąc.

2 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie kujawsko-pomorskim, a 11 marca - 40. W województwie tym wykryto co najmniej 5 799 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 40,03 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 1,83).

Wskaźnik przekracza 30 również w województwie podkarpackim, gdzie wykryto co najmniej 5 670 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 38,1 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 2,11).

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej

Wyższy od 30 wskaźnik jest też w województwie śląskim, gdzie wynosi on obecnie 36,87 (wzrost o 3,1, w liczbach bezwzględnych oznacza to 11 635 zakażeń w ciągu 7 dni).

9 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie dolnośląskim, gdzie wynosi obecnie 34,08 (wzrost o 1,62, w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 6 914 zakażeń koronawirusem)

11 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie małopolskim po wzroście do poziomu 30,38 (wzrost o 2,74).

Na przeciwnym biegunie znajduje się województwo opolskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 21,24.

Średnia ta wynosi 21,3 w woj. lubelskim, a w woj. świętokrzyskim 24,64. Niski jest też w woj. zachodniopomorskim (25,12) i łódzkim (28,94).