Minister zdrowia wprowadzając od 20 marca lockdown w całym kraju powoływał się m.in. na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Najwyższy wskaźnik zakażeń, a także największy wzrost zakażeń w liczbach bezwzględnych wykryto w ciągu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (25 023). Średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni w tym województwie 7 marca przekroczyła 40, 13 marca 50, a 17 marca 60 i wynosi obecnie 65,86 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 0,73). Na Mazowszu od 25 dni liczba wykrywanych w ciągu doby zakażeń przekracza tysiąc, czwarty dzień z rzędu jest ona wyższa od 4 tysięcy.

13 marca wskaźnik przekroczył 40 w województwie śląskim, 17 marca przekroczył 50, a 19 marca 60 - i obecnie wynosi on tam 64,77 (wzrost o 2,91, w liczbach bezwzględnych oznacza to 20 440 zakażenia w ciągu 7 dni).

Trzecim województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie, gdzie wskaźnik zakażeń 17 marca przekroczył 60 - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 10 337 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 62,93 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 2,13 więcej niż dobę wcześniej).

W województwie warmińsko-mazurskim, gdzie lockdown wprowadzono już 27 lutego, wskaźnik zakażeń również utrzymuje się na poziomie wyższym od średniej dla całego kraju. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 6 110 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 61,45 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 2,47 mniej niż dobę wcześniej).

6 marca wskaźnik ten przekroczył 40 w województwie lubuskim, a 15 marca - 50. W ciągu siedmiu dni w województwie tym wykryto co najmniej 4 091 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 57,85 zakażeń (wzrost o 1,7).

2 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie kujawsko-pomorskim, 11 marca - 40, a 18 marca - 50. W województwie tym wykryto co najmniej 8 476 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 58,52 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 1,83).

9 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie dolnośląskim, 15 marca - 40, a 18 marca - 50. W województwie tym wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 56,93 (wzrost o 2,66, w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 11 551 zakażeń koronawirusem)

Wskaźnik 14 marca przekroczył 40 również w województwie podkarpackim, a 20 marca przekroczył w tym województwie 50 - wykryto tam co najmniej 7 916 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 53,19 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 3,42).

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej

11 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie małopolskim, a 17 marca 40 i obecnie wynosi 47,77 (wzrost o 1,89, w liczbach bezwzględnych to 11 416).

13 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie łódzkim, a 17 marca 40, gdzie wynosi obecnie 46,09 (wzrost o 1,37, 7 900 zakażeń w 7 dni).

15 marca wskaźnik przekroczył 30 w woj. świętokrzyskim, a 20 marca przekroczył 40 - i wynosi tam obecnie 40,6 po wzroście o 3,02 (3 496 zakażeń w 7 dni).

W woj. opolskim wskaźnik ten przekroczył 20 marca 40 i wynosi 40,16, po dobowym wzroście o 1,83 (w liczbach bezwzględnych - 2 757 zakażenia).

Na przeciwnym biegunie znajduje się województwo lubelskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 30,43 (po wzroście o 0,41).

Średnia ta relatywnie niska jest też w woj. zachodniopomorskim (39,03).