"Kraj znajduje się w sytuacji załamania się systemu ochrony zdrowia. W tym samym czasie pandemia zmienia swój charakter dotykając młodszych grup wiekowych: osób w wieku 30-39 lat, 40-49 lat i 50-59 lat" - wynika z analizy instytutu Fiocruz.

Umieszczony na stronie instytutu raport zawiera analizę danych epidemicznych podawanych przez ministerstwo zdrowia kraju między 1 stycznia a 13 marca 2021 roku.

Z analizy tej wynika, że we wspomnianym wyżej okresie liczba zakażeń wśród osób w wieku 30-39 lat wzrosła o ponad 500 proc., liczba zakażeń osób w wieku 40-49 lat o ponad 600 proc. a liczba zakażeń osób w wieku 50-59 lat o ponad 500 proc.

W całej populacji liczba zakażeń wzrosła w analizowanym okresie o 319 proc.

Fiocruz podaje, że od początku drugiej fali epidemii w Brazylii, czyli od listopada 2020 roku, wzrosła liczba objawowych zakażeń wymagających pomocy ze strony systemu ochrony zdrowia wśród młodych osób.

Jednocześnie - jak wynika z raportu - nadal większość umierających po zakażeniu koronawirusem to osoby starsze.

W Brazylii wykryto jak dotąd ponad 12,5 mln zakażeń koronawirusem. Zmarło 313 866 chorych na COVID-19.