Minister zdrowia wprowadzając od 20 marca lockdown w całym kraju powoływał się m.in. na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Kiedy w listopadzie 2020 roku rząd przedstawiał wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wskazywał, że przekroczenie przez ten wskaźnik wartości 70 w skali całego kraju może skutkować wprowadzeniem reżimu narodowej kwarantanny.

Najwyższy wskaźnik zakażeń zanotowano w województwie śląskim, gdzie 13 marca wskaźnik ten przekroczył 40, 17 marca przekroczył 50, 19 marca 60, 22 marca 70, 26 marca - 80, 28 marca 90, a 31 marca - 100 - i obecnie wynosi on tam co najmniej (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) 102,55 (wzrost o 1,73, w liczbach bezwzględnych oznacza to 32 361 zakażeń w ciągu 7 dni).

Drugie pod względem wskaźnika zakażeń jest woj. wielkopolskie, gdzie wynosi on 90,26 (wzrost o 2,95), co oznacza, że w ciągu 7 dni wykryto tam 22 116 zakażeń koronawirusem.

9 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie dolnośląskim, 15 marca - 40, 18 marca - 50, 22 marca - 60, 26 marca - 70, a 1 kwietnia - 90. W województwie tym wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 88,34 (wzrost o 3,1, w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 17 924 zakażenia koronawirusem).

W województwie mazowieckim średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni 7 marca przekroczyła 40, 13 marca 50, 17 marca 60, 23 marca 70, a 28 marca 80 i wynosi obecnie 81,97 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 0,79). W liczbach bezwzględnych w woj. mazowieckim wykryto w ciągu 7 dni 31 146 zakażeń.

6 marca wskaźnik ten przekroczył 40 w województwie lubuskim, 15 marca - 50, 21 marca - 60, a 26 marca 70. W ciągu siedmiu dni w województwie tym wykryto co najmniej 5 138 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 72,66 zakażeń (spadek o 1,81).

2 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie kujawsko-pomorskim, 11 marca - 40, 18 marca - 50, 21 marca - 60, a 30 marca - 70. W województwie tym wykryto co najmniej 10 716 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 73,98 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 2,66).

11 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie małopolskim, 17 marca 40, 22 marca 50, 26 marca - 60, a 31 marca 70 i obecnie wynosi 70,78 (wzrost o 0,4, w liczbach bezwzględnych to 10 253).

Ósmym województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie, gdzie wskaźnik zakażeń 17 marca przekroczył 60, a 28 marca 70 - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 11 102 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 67,58 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 1,64 mniej niż dobę wcześniej).

13 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie łódzkim, 17 marca 40, 22 marca 50, a 26 marca 60 - i wynosi tam obecnie 66,03 (wzrost o 0,6, 11 318 zakażeń w 7 dni).

15 marca wskaźnik przekroczył 30 w woj. świętokrzyskim, 20 marca przekroczył 40, 25 marca przekroczył 50, a 28 marca 60 - i wynosi tam obecnie 61,86 po spadku o 1,45 (5 327 zakażeń w 7 dni).

W woj. opolskim wskaźnik ten przekroczył 20 marca 40, 27 marca - 50, a 1 kwietnia 60 i wynosi 61,7 po dobowym wzroście o 1,4 (w liczbach bezwzględnych - 4 236 zakażeń).

Wskaźnik 14 marca przekroczył 40 również w województwie podkarpackim, 20 marca przekroczył w tym województwie 50, 30 marca 60 a 31 marca spadł poniżej tego poziomu - wykryto tam co najmniej 8 818 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 59,25 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 0,19).

W woj. zachodniopomorskim średnia ta wynosi obecnie 57,35 po spadku o 0,75 (6 798 zakażeń w ciągu 7 dni).

W województwie warmińsko-mazurskim, gdzie lockdown wprowadzono już 27 lutego, wskaźnik zakażeń jest obecnie na poziomie niższym od średniej dla całego kraju. 21 marca wskaźnik ten spadł poniżej 60, 22 marca znów przekroczył 60, 23 marca znów spadł poniżej tego poziomu, 26 marca znów go przekroczył, 27 marca ponownie spadł poniżej, 28 marca znów przekroczył 60, a 31 marca znów spadł poniżej tego poziomu. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 5 590 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 56,22 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 1,47 mniej niż dobę wcześniej).

Na przeciwnym biegunie znajduje się województwo podlaskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 38,29 i województwo lubelskie, gdzie wynosi on 43,39.