Dwie uczelnie - St. Edward's University w Austin, w Teksasie i Nova Southeastern University w Broward, na Florydzie zamierzają wymagać zaszczepienia się na COVID-19 od wszystkich studentów i pracowników. Przedstawiciele obu uczelni wyjaśniają, że są odpowiedzialni za stworzenie bezpiecznego środowiska do nauki dla studentów, pracowników naukowych i personelu.

"Z dodatkową ochroną powszechnych szczepień, Nova Southeastern University będzie w stanie wznowić większą liczbę działań wcześniej" - podkreśla uczelnia w komunikacie wydanym 1 kwietnia.

Po wydaniu przez gubernatora Florydy, Rona DeSantisa rozporządzenia stanowiącego iż szczepionki są dostępne dla wszystkich w stanie, ale nie są obowiązkowe i zakazane jest żądanie przez jakikolwiek podmiot rządowy czy prywatny tzw. paszportów covidowych, uczelnia wydała oświadczenie, w którym informuje, że obecnie analizuje treść wydanego rozporządzenia.

Jedną z pierwszych uczelni w USA, która zapowiedziała, że tylko zaszczepienie wszystkich studentów na COVID-19 umożliwi "powrót do przedpandemicznej normalności" był Rutgers University w New Brunswick, w New Jersey.

Rektor uczelni Jonathan Holloway wydał oświadczenie, że - z pewnymi wyjątkami - "wszyscy studenci planujący uczestniczyć w zajęciach w semestrze jesiennym w 2021 roku muszą być w pełni zaszczepieni" na COVID-19.

Podobne oświadczenia wydały cztery uczelnie z Kolorado, które jednak zamierzają robić wyjątki jeśli chodzi o wymóg zaszczepienia studentów dla osób, które nie zaszczepiły się z przyczyn medycznych lub religijnych.

Z kolei Roger Williams University (Bristol, Rhode Island), wymaga od studentów zamierzających powrócić do nauczania stacjonarnego, dostarczenia świadectwa zaszczepienia na COVID-19 przez specjalny portal internetowy.