Obecnie obywatele Australii i osoby posiadające prawo do stałego pobytu w tym kraju co do zasady nie mogą go opuszczać, w związku z obostrzeniami wprowadzonymi po wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (od reguły tej istnieją nieliczne wyjątki).

Wracający spoza granic do Australii obywatele i rezydenci tego kraju muszą poddawać się dwutygodniowej kwarantannie w specjalnie wyznaczonych do tego hotelach, której koszty ponoszą z własnej kieszeni.

- Pierwszym naszym celem jest umożliwienie Australijczykom, którzy są zaszczepieni, podróżowania poza granice, zwłaszcza w ważnych celach - powiedział Morrison na forum w Perth.

Premier wyjaśnił, że osoby w pełni zaszczepione mogłyby wyjeżdżać z Australii w celach biznesowych lub w ważnych sprawach osobistych. Po powrocie osoby takie poddawałyby się kwarantannie w domu.

W rozmowie z lokalnym radiem Morrison zaznaczył jednak, że jakiekolwiek otwarcie granic wciąż jest dość odległe i nie wydarzy się dopóki zaszczepione nie zostaną osoby podatne na ostry przebieg COVID-19, ponieważ osoby podróżujące poza granice kraju mogą - według szacunków rządu - doprowadzić do pojawienia się co najmniej tysiąca zakażeń koronawirusem tygodniowo. Tymczasem Australii udało się obecnie praktycznie wyeliminować lokalną transmisję koronawirusa.

Australia zamknęła granice w marcu 2020 roku co pomogło jej w stosunkowo łagodnym przechodzeniu przez pandemię koronawirusa.

Jak dotąd w kraju tym wykryto ok. 29,4 tys. zakażeń koronawirusem. Zmarło 910 osóbg chorych na COVID-19.

W poniedziałek otwarta zostanie tzw. bańka podróżna między Australią i Nową Zelandią umożliwiająca swobodne podróżowanie między tymi krajami.

Proces szczepień w Australii - w związku m.in. ze zmianą rekomendacji co do stosowania szczepionki AstraZeneca i z ograniczoną dostępnością szczepionek - przebiega wolniej niż planował rząd. Jak dotąd w Australii wykonano 1,36 mln szczepień - tymczasem rząd planował przeprowadzenie 4 mln szczepień do końca marca.