Nad realizacją inwestycji, której wartość szacowana jest na 2 miliony euro (około 10 milionów izraelskich szekli), będzie czuwał rabin Israel Jakub Lichtenstein, członek Prezydium Rady Rabinów Europejskich. On także będzie wspomagał wybór tych wspólnot żydowskich, które otrzymają nowe mykwy, analizując setki wniosków.

Europejskie Centrum Rabiniczne precyzuje, że kryterium wyboru będzie między innymi liczba osób, które będą korzystać z nowej łaźni oraz odległość miejsca zamieszkania społeczności żydowskiej od najbliższego dostępnego miejsca budowy mykwy.

Pierwsze budowy ruszą w ciągu około dwóch miesięcy.

Rabin Arie Goldberg, wiceprezes RCE, wyjaśnia, że "Europejskie Centrum Rabiniczne jest organizacją, która pomaga rabinom w budowaniu życia społeczności żydowskiej na wszystkich płaszczyznach".

Najnowszy projekt RCE ma na celu umożliwienie korzystania z rytualnych łaźni jak największej liczbie Żydów i jest tylko jednym z długiej listy kampanii, które Europejskie Centrum Rabiniczne zamierza uruchomić w najbliższej przyszłości.

W ubiegłym roku RCE uruchomiło podobną kampanię, której celem było zbudowanie ponad 20 mykw między innymi w Holandii, Niemczech, na Ukrainie i w Rosji. Wpłynęło jednaj tyle wniosków od społeczności z innych krajów, że plan musiał zostać rozszerzony.

- Niektóre wnioski pochodzą od rabinów, ale część wpłynęła  po prostu od członków społeczności. Niektórzy z nich nawet nie przestrzegają wszystkich nakazów i zakazów Tory, ale rozumieją znaczenie mykwy w życiu Żydów - tłumaczy Goldberg.

Wszystkie plany nowego projektu zostaną przeanalizowane przez zespół architektów i inżynierów. Europejskie Centrum Rabiniczne nie tylko częściowo sfinansuje projekt, ale będzie też rozstrzygać kwestie związane z prawem żydowskim i czuwać nad tym, by realizacja odbyła się zgodnie z wytycznymi Tory.

- Chcemy pomóc w budowie rytualnych łaźni, które będą mogły być używane przez każdego Żyda, niezależnie od pochodzenia czy przynależności do wspólnoty - podsumowuje rabin Arie Goldberg.

Mykwa, rytualna łaźnia Żydów