Rafał Tomański: Na co pan najbardziej liczy w kontekście wizyty prezydenta Xi Jinpinga w Polsce?

Jarosław Gowin: Zależy mi na zintensyfikowaniu współpracy polskich uczelni z uczelniami chińskimi pod kątem wymiany studentów. Obecnie w Polsce studiuje około tysiąca młodych Chińczyków. Chcemy, aby ta liczba znacząco wzrosła. Istotną kwestią jest też jak najszybsze podpisanie porozumienia umożliwiającego wzajemne uznawanie dyplomów naukowych między oboma krajami. Chiny zwiększają w dużym tempie nakłady na badania i rozwój. Także pod tym względem widzę duże możliwości poszerzenia współpracy. Finalizujemy prace nad listem intencyjnym między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministerstwem Nauki i Technologii ChRL. O tej sprawie będę osobiście rozmawiał z moim chińskim odpowiednikiem podczas październikowej wizyty w Chinach.

Co przyniosła wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w relacjach polsko-chińskich?

Jej efektem jest zdecydowanie zwiększone zainteresowanie Polską zarówno po stronie chińskich uczelni, jak i po stronie biznesu. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy została odebrana w Chinach bardzo dobrze. Wydaje się, że przesądziła o decyzji, że Chiny potraktują nasz kraj jako jednego ze strategicznych partnerów europejskich, a na pewno najważniejszego w Europie Środkowo-Wschodniej. Chcę podkreślić znaczenie przełomowego projektu, jakim jest Nowy Jedwabny Szlak. Polska jest pierwszym krajem UE na jego trasie, a głównymi założeniami projektu są: modernizacje infrastruktury, połączeń drogowych, kolejowych – to z kolei szansa dla polskich firm i naukowców w tym obszarze.

Dzięki Szlakowi możemy mówić o bezpośrednich korzyściach dla polskiej nauki?

Z pewnością w ślad za zwiększaniem współpracy gospodarczej zintensyfikowaniu ulegnie też współpraca naukowa. Do tej pory głównym towarem eksportowym Polski do Chin pozostaje żywność. Chcemy zainteresować naszych chińskich partnerów także naszą ofertą z obszaru nowoczesnych technologii i np. w sektorze maszyn wydobywczych. W tej branży, podobnie jak w biotechnologii czy chemii, polscy naukowcy mają dużo do zaoferowania.

Nauka i badania

POROZUMIENIA PODPISANE DOTYCHCZAS POMIĘDZY POLSKĄ A CHINAMI:

- Dotyczące współpracy w kwestiach wzajemnego uznania certyfikatów i zgodności produktów – 1995 rok;

- W zakresie nauki i technologii pomiędzy ministerstwami nauki obu państw – 1995 rok;

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

- W zakresie współpracy technologicznej pomiędzy ministerstwami rolnictwa i rozwoju wsi – 2004 rok;

- W zakresie szkolnictwa wyższego pomiędzy ministerstwami edukacji i szkolnictwa wyższego – 2011 rok;

Priorytetowe obszary współpracy naukowej to: biotechnologia, biochemia, inżynieria genetyczna, ICT, inżynieria medyczna i farmaceutyczna, technologie w rolnictwie, czysta energia oraz nanotechnologia.

MECHANIZMY WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY:

- Polsko-Chińskie Centrum Nauki i Technologii w Rolnictwie;

- Chińsko-Polski Komitet Współpracy Naukowo-Technologicznej zbierający się co dwa lata – ostatnia, 35. sesja odbyła się w Pekinie w listopadzie 2012 roku;

- Dwustronne umowy zawierane pomiędzy odpowiednimi instytucjami z polskiej oraz chińskiej strony

NOWE INICJATYWY:

- 2011 rok – Polsko-Chińskie Forum Rektorów Uniwersyteckich, w spotkaniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli polskich i chińskich szkół wyższych;

- Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Zhengzhou – planowane utworzenie międzynarodowej szkoły wyższej;

- Współpraca pomiędzy Urzędem Patentowym oraz Biurem Własności Intelektualnej w zakresie ochrony patentów i prawa patentowego;

- Polska Akademia Nauk prowadzi inicjatywę otwarcia placówki w Pekinie;

- Podczas 35. sesji Chińsko-Polskiego Komitetu Współpracy Naukowo-Technologicznej stworzono listę 38 projektów dalszej współpracy;

- Przygotowania do road show, cyklu seminariów oraz wystawy w Pekinie prezentujących polskie dokonania w zakresie nowych technologii oraz B+R;

- Wspólny projekt kosmiczny z udziałem polskiego satelity badawczego Heweliusz wystrzelonego w 2014 roku na pokładzie chińskiej rakiety Chang Zheng 4B, dalsza współpraca pomiędzy PAN a Chińską Agencją Kosmiczną;

- Udział w seminariach poświęconych innowacjom oraz współpracy technologicznej z uwzględnieniem transferu wiedzy z wykorzystaniem ośrodka Co-Way w Szanghaju.