- Niewielkie są szanse na szybkie wdrożenie w naszym kraju modelu gospodarki o obiegu zamkniętym - ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Eksperci wskazują, że zbyt wolne tempo prac koncepcyjnych i legislacyjnych zarówno ministra klimatu, jak i ministra rozwoju nie daje nadziei na ich szybkie zakończenie.

Izba wskazuje, że resorty nie mają pełnej wiedzy o problemie. Wszystko za sprawą systemu raportowania danych, który nie pozwala na ustalenie ilości wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych oraz zidentyfikowania pełnego i ostatecznego sposobu ich zagospodarowania.

Czytaj także: W 2021 roku koniec z plastikowymi słomkami i sztućcami

Kolejnym problemem według NIK jest brak akcji informacyjnej ukierunkowanej na zapobieganie powstawaniu odpadów zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym brakuje akcji informacyjnej.

Kontrola objęła działania dwóch resortów, klimatu oraz rozwoju, pięciu urzędów marszałkowskich i 15. urzędów miast i gmin w latach 2017-2019.

- Działania Ministra Klimatu, a poprzednio Ministra Środowiska, jako organów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki związanej z gospodarką odpadami na obszarze kraju, jak również pozostałych organów administracji publicznej objętych kontrolą, były niewystarczające dla ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich prawidłowego zagospodarowania - raportuje izba.

Zdaniem NIK resort klimatu nie dysponuje rzetelnymi danymi dotyczącymi zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Według analiz NIK problemy są znacznie większe niż wskazują na to dostępne dane sprawozdawcze.

Kontrolerzy alarmują, że jeżeli nie nastąpi poprawa skuteczności zagospodarowania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych poprzez zwiększenie poziomu ich recyklingu, może to oznaczać w przyszłości konieczność zapłaty specjalnego podatku unijnego. Danina może wynieść nawet ponad 2 mld zł w skali całego kraju.

Choć Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła opracowanie przez Ministra Rozwoju Mapy drogowej Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, to uznała, że zdecydowana większość działań ma charakter koncepcji, wytycznych lub propozycji rozwiązań prawnych. W związku z tym pełna realizacja zaplanowanych działań zdaniem kontrolujących nie będzie oznaczać ich automatycznego wpływu na poprawę gospodarki odpadami zwłaszcza, że większość z zaplanowanych w mapie zadań była wciąż w przygotowaniu.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

NIK negatywnie ocenił również sposoby zagospodarowania komunalnych odpadów z tworzyw sztucznych. W większości skontrolowanych gmin dominowały inne, mniej pożądane niż recykling i przygotowanie do ponownego użycia metody.