Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania UW oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego – to pierwsza trójka naszego rankingu w kategorii wydziałów.

Czym wyróżniają się pośród dziesiątek innych wydziałów przekazujących wiedzę gospodarczą młodym ludziom?

Być na czasie

Wydział Nauk Ekonomicznych UW okazał się bezkonkurencyjny w obszarze jakości kadry naukowej. Na każde 1000 studentów przypada tu 8,6 profesora oraz 9,8 doktora habilitowanego. Bardzo istotne, że osoby z najwyższymi tytułami naukowymi angażują się bezpośrednio w pracę dydaktyczną i poświęcają sporo swojego czasu studentom.

Drugie miejsce w zakresie jakości kadry zajął Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, czyli wydział spoza pierwszej trójki, ale bardzo dobre wyniki osiągnął też także Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Tu na 1000 studentów przypada 4,6 wykładowcy z tytułem profesorskim i aż 10,4 z tytułem doktora habilitowanego.

Istotny dla oceny dokonań uczelni wyższych jest także ich potencjał naukowy. Gospodarka, rynki, przedsiębiorstwa, interakcje zachodzące między poszczególnymi podmiotami są w ciągłych ruchu. Zmiany są bardzo dynamiczne, nie ma więc ustalonych najlepszych modeli i reguł rządzących ekonomią. Wciąż trzeba je odkrywać, udoskonalać, opisywać. I im wykładowcy akademiccy mają większy udział w tych procesach, większy wkład w tworzenie myśli gospodarczej, tym lepiej dla studentów.

W naszym zestawieniu w obszarze „potencjał naukowy" braliśmy pod uwagę m.in. tzw. ocenę parametryczną, jaką uczelniom wystawia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skuteczność w pozyskiwaniu grantów czy liczbę publikacji naukowych. Najwyższą ocenę uzyskał tu Wydział Nauk Ekonomicznych UW.

Pod względem umiędzynarodowienia (w obszarze tym pod uwagę braliśmy m.in. liczbę studentów oraz wykładowców z zagranicy) silną markę mają wszyscy nasi laureaci.

Autopromocja
BLACK WEEKEND

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Szybka praca

Im lepsza kadra i poziom nauczania, tym absolwenci uczelni powinni lepiej radzić sobie na rynku pracy. Pod tym względem w naszym rankingu wygrywa zdecydowanie Wydział Zarządzania UW. Jego absolwenci znajdują pracę etatową średnio w ciągu 1,8 miesiąca, a zarobki tych młodych ludzi sięgają prawie 85 proc. przeciętnej w regionie. Na relatywnie wyższe płace mogą liczyć tylko absolwenci Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Osoby kończące WNE UW szukają zatrudnia średnio nie dłużej niż 3,9 miesiąca, a WE UG – 3,4 miesiąca.

Wszyscy laureaci naszego zestawienia podkreślają zgodnie, że kładą bardzo duży naciska na jakość nauczania i wysokie standardy. Tak by absolwenci potrafili rozwiązywać realne problemy gospodarcze i potrafili rywalizować w warunkach ostrej konkurencji.

Wyniki Rankingu Wydziałów Ekonomicznych - tabela