Obcokrajowcy nie będą już musieli udowadniać, że mają w Polsce zapewnione miejsca zamieszkania oraz źródło stabilnego i regularnego dochodu, by móc ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - to jedno z ułatwień, które zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zamiast tego wprowadzono jednak wymóg, że wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy z pracodawcą.

Czytaj więcej

Nie każdy cudzoziemiec pożądany w Polsce

Polscy pracodawcy zatrudniający obcokrajowców powinni docenić zmiany dotyczące zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - teraz okres dopuszczalnej pracy będzie wydłużony do 24 miesięcy. Łatwiej też będzie o kartę Polaka.

Jak wynika z projektu, rozwiązany ma być uciążliwy dla pracodawców i pracowników z zagranicy problem związany z obowiązkiem ponownego wnioskowania o zezwolenie na pobyt i pracę w związku ze zmianą nie tylko miejsca pracy, ale nawet stanowiska w tej samej firmie. Będzie wprowadzony nowy tryb zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Nowa ustawa przewiduje też poszerzenie katalogu okoliczności, które nie wymagają zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Projekt zakłada także wprowadzenie rozwiązania, które przyspieszy uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zatrudnianych w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Jak jednak zwraca uwagę Konfederacja Lewiatan, trudno będzie przyspieszyć procedurę wydawania pozwoleń na pracę dla cudzoziemców bez usprawnienia pracy urzędów wojewódzkich. Zdaniem ekspertów Lewiatana trzeba m.in. ograniczyć liczbę wymaganych dokumentów i ujednolicić sposób składania dokumentów w sprawie zezwolenia na pracę i zezwolenia na pobyt i pracę. Na razie niektóre urzędy wojewódzkie akceptują wyłącznie wnioski w postaci papierowej, w innych on-line z obowiązkiem dodatkowej wysyłki dokumentów.