Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, który w czwartek przyjął rząd.

Przypomnijmy, że weteranem poszkodowanym jest osoba, która brała udział np. w misji pokojowej poza granicami kraju i doznała uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku, który pozostawał w związku z tymi działaniami, lub choroby nabytej podczas ich wykonywania. I z tego tytułu przyznano jej też świadczenia odszkodowawcze. Aby otrzymać wspominany dodatek, musi natomiast pobierać jeszcze emeryturę lub rentę inwalidzką. Rząd zamierza zrezygnować z tego kryterium.

Etap legislacyjny: Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów