Jesienią wiele firm decyduje się sfinansować szczepienia swoim pracownikom. Jest to dla nich korzystne pod względem podatkowym, gdyż wydatek na szczepionkę stanowi koszt uzyskania przychodu.

Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG, przypomina, że zgodnie z generalną zasadą zawartą w ustawie o PIT wydatek można odliczyć, jeśli został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródła, odpowiednio udokumentowany oraz nie został wymieniony w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty (art. 16 ust. 1 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 ustawy o PIT).

– Pracodawca bez trudu udowodni, że szczepienie pracownika ma związek z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Zmniejsza bowiem prawdopodobieństwo zachorowania na grypę i tym samym absencji w pracy – mówi Grochowina.

Więcej problemów stwarza natomiast rozliczenie kosztów szczepień po stronie pracowników. Nie dla wszystkich ochrona ufundowana przez zakład pracy jest wolna od podatku. Nie zapłacą go osoby, które wykonują obowiązki służbowe w narażeniu na działanie szkodliwych czynników biologicznych, co potwierdza m.in. interpretacja ministra finansów (DD3.8222.2.190.2015.CRS).

Z pytaniem do fiskusa zwrócił się ośrodek pomocy społecznej, który chce zafundować pracownikom wykonującym zadania w terenie szczepienia przeciw grypie oraz wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW). Minister wyjaśnił, że pracodawca ma obowiązek ochrony życia i zdrowia pracowników. Zgodnie z art. 2221 § 1 kodeksu pracy ma obowiązek stosować wszelkie dostępne środki eliminujące zagrożenie osób narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych jako szkodliwe czynniki wymienia m.in. wirusy grypy i WZW. Do prac narażonych na wpływ tych czynników zaliczono m.in. pracę w jednostkach ochrony zdrowia, w rolnictwie, w urzędach, w jednostkach podległych ministrowi obrony, ministrowi spraw wewnętrznych oraz szefowi służby celnej. Z kolei zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych koszty przeprowadzania szczepień oraz zakupu szczepionek ponosi pracodawca. Minister uznał w tej sytuacji, że objęci szczepieniami pracownicy ośrodka pomocy społecznej nie mają z tego tytułu przychodu.

Podatku nie zapłacą również pracownicy z branży spożywczej, których firma wysyła w delegację do Afryki i funduje szczepienia przeciw chorobom tropikalnym (IPPB4/415-915/14-4/JK2).

– Stanowisko ministra pokazuje, że tylko wybrane grupy pracowników: wykonujących swoje obowiązki w warunkach narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, które mogą wywołać chorobę zakaźną, nie zapłacą podatku od szczepionki ufundowanej przez pracodawcę. Dla pozostałych osób, zdaniem fiskusa, wartość szczepionki powinna co do zasady stanowić przychód ze stosunku pracy – mówi Grzegorz Grochowina.