Dyrektywa Omnibus w nieruchomościach

Ustawa o prawach konsumenta, która zabrania fikcyjnych promocji, obowiązuje też rynek nieruchomości.

Publikacja: 06.03.2023 10:22

Dyrektywa Omnibus w nieruchomościach

Foto: Adobe Stock

Najważniejszym obowiązkiem, który został nałożony na przedsiębiorców przez Dyrektywę Omnibus w przypadku organizowania promocji lub wyprzedaży, jest wymóg podawania obok informacji o obniżonej cenie informacji o najniższej cenie danego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

- A zatem w sytuacji zorganizowania promocji powinny zostać zaprezentowane trzy ceny: cena, która zostaje obniżona, najniższa cena w ostatnich 30 dniach oraz cena po obniżce. Co ważne powyższa zasada dotyczy zarówno sprzedaży internetowej jak i stacjonarnej. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie promocje objęte są tymi regulacjami. Spod powyższego obowiązku wyłączone są przykładowo promocje personalizowane, czyli takie, w których rabat przyznany jest konkretnemu konsumentowi. Brak wykonania tego obowiązku zaś grozi nałożeniem przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej kary pieniężnej w wysokości 20 tysięcy zł. a w przypadku trzykrotnego niewykonania powyższego obowiązku w okresie 12 miesięcy od pierwszego naruszenia, kara pieniężna wynosi 40 tys. zł. – ostrzega adwokat Piotr Smagała.

Czytaj więcej

Dyrektywa Omnibus - firmy są zdezorientowane

Przykład: Deweloper na swojej stronie informuje, że w okresie od dnia X do dnia X obowiązuje promocja na zakup lokalu w postaci rabatu w wysokości -10 proc. W takim wypadku nabywca zainteresowany nabyciem lokalu powinien otrzymać od dewelopera informacje o trzech cenach: informację o cenie, która zostaje obniżona, o najniższej cenie w ostatnich 30 dniach oraz o cenie po obniżce. Uwaga: promocja powinna dotyczyć ceny, która obowiązywała w okresie 30 dni poprzedzających promocję, a nie ceny pierwotnej.

Weryfikacja opinii o produkcie

Ustawa implementująca tzw. Dyrektywę Omnibus reguluje kwestię opinii klientów dotyczących sprzedawanych towarów. Jeżeli zostaną opublikowane opinie na temat działalności danej spółki lub sprzedawanych nieruchomości, deweloper ma obowiązek zmieszczenia informacji o tym, czy i w jaki sposób zapewnił, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy nabyli nieruchomość od niego. Brak zamieszczenia takiej informacji będzie skutkował uznaniem takiej praktyki za wprowadzającą konsumenta w błąd.

- Za nieuczciwe praktyki rynkowe zostaną uznane również takie działania jak zamieszczenie nieprawdziwych opinii mających na celu promocję produktu oraz twierdzenie, że opinie zamieścili klienci, którzy kupili daną nieruchomość, bez podjęcia kroków w celu weryfikacji, czy rzeczywiście tak było – tłumaczy prawniczka, Dorota Dymyt-Holko. - W przypadku, gdy interes konsumenta zostanie naruszony lub zagrożony wskutek dokonania nieuczciwej praktyki, konsument może wystąpić z szeregiem roszczeń wobec przedsiębiorcy, m. in. żądać usunięcia skutków dokonania nieuczciwej praktyki czy naprawienia wyrządzonej szkody.

Zapłata danymi osobowymi 

Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w zakresie wysyłania newslettera. W przypadku bowiem zaoferowania w zamian za wyrażenie zgody na jego otrzymanie darmowej usługi lub produktu, przepisy ustawy o prawach konsumenta należy również stosować. A zatem została uregulowana tzw. „zapłata danymi osobowymi”. Oznacza to, że konsumentowi, który przekazuje dane osobowe w zamian za otrzymanie darmowej usługi lub produktu, przysługują te same uprawnienia, co konsumentowi, który płaci pieniędzmi za dany produkt lub usługę, tj. roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową czy prawo do odstąpienia od umowy.

Wprowadzono również przepisy regulujące skutki odstąpienia od umowy „opłaconej” danymi osobowymi. Przede wszystkim przedsiębiorca nie może w takiej sytuacji dalej wykorzystywać danych konsumenta (z wyjątkami), ma obowiązek udostępnić konsumentowi jego dane i umożliwić ich odzyskanie przez konsumenta. Ponadto przedsiębiorca może uniemożliwić konsumentowi dostęp do treści lub usługi cyfrowej, a konsument powinien powstrzymać się od dalszego korzystania z nich.

Przykład: w zamian za wyrażenie zgody na otrzymywanie od dewelopera newslettera nabywca otrzymuje od dewelopera jakiś produkt na przykład e-booka. W takim wypadku nabywca może między innymi reklamować ten produkt z powodu wad czy też odstąpić od umowy.

Najważniejszym obowiązkiem, który został nałożony na przedsiębiorców przez Dyrektywę Omnibus w przypadku organizowania promocji lub wyprzedaży, jest wymóg podawania obok informacji o obniżonej cenie informacji o najniższej cenie danego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

- A zatem w sytuacji zorganizowania promocji powinny zostać zaprezentowane trzy ceny: cena, która zostaje obniżona, najniższa cena w ostatnich 30 dniach oraz cena po obniżce. Co ważne powyższa zasada dotyczy zarówno sprzedaży internetowej jak i stacjonarnej. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie promocje objęte są tymi regulacjami. Spod powyższego obowiązku wyłączone są przykładowo promocje personalizowane, czyli takie, w których rabat przyznany jest konkretnemu konsumentowi. Brak wykonania tego obowiązku zaś grozi nałożeniem przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej kary pieniężnej w wysokości 20 tysięcy zł. a w przypadku trzykrotnego niewykonania powyższego obowiązku w okresie 12 miesięcy od pierwszego naruszenia, kara pieniężna wynosi 40 tys. zł. – ostrzega adwokat Piotr Smagała.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Biurowiec VIBE z podwójną platynową odznaką
Nieruchomości
Prologis bierze 23 hektary ziemi pod Warszawą
Nieruchomości
Archicom rusza z mieszkaniową częścią projektu Towarowa 22 w Warszawie
Nieruchomości
Kredytu „Na start” nie będzie? I bardzo dobrze
Nieruchomości
Murapol podtrzymuje cele na ten rok