Mariusz Łubiński, ekspert firmy Admus:

Niezależnie od tego, czy podpiszemy umowę na dwa lata czy na 30, wspólnota mieszkaniowa może w każdej chwili podnieść stawkę czynszu za wynajmowany lokal użytkowy. Czy podwyższenie opłaty wymaga jednak wcześniejszych ustaleń z najemcą?

- Podpisując umowę najmu pomieszczenia, zakładamy, że określone w umowie i zaakceptowane przez obie strony warunki nie powinny ulec zmianie. Szczególnie jeśli odnoszą się one do uzgodnionej w trakcie podpisywania umowy wysokości stawki czynszu.

- Takie przekonanie jest jednak nieuzasadnione z punku widzenia prawa. Fakt, że nasz czynsz w trakcie trwania umowy nie podlega zmianie, wynika wyłącznie z dobrej woli wynajmującego.

- Niezależnie od tego, czy podpiszemy umowę na dwa lata czy na 30, wspólnota mieszkaniowa może w każdej chwili podnieść stawkę czynszu za wynajmowany lokal użytkowy.

- W tej materii nie ogranicza jej ani regulacja dotycząca częstotliwości wprowadzanych zmian kwoty, ani ograniczenia dotyczące jej ewentualnej podwyżki. Jedyny wymóg brany pod uwagę przy wejściu w życie zaprowadzonych przez wspólnotę zmian – dotyczących w tym wypadku wysokości stawki czynszu – to obowiązek pisemnego powiadomienia najemcy.

- Ważne jest, aby zawiadomienie wysłać z odpowiednim wyprzedzeniem. Zgodnie z prawem wspólnota mieszkaniowa może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową jego wysokość najpóźniej miesiąc wcześniej.

- Podwyższenie wysokości opłaty musi poprzedzać wypowiedzenie wcześniej obowiązujących warunków. Samo wypowiedzenie czynszu ma natomiast charakter jednostronnego oświadczenia woli.

- Czy podwyższenie opłaty wymaga jednak wcześniejszych ustaleń z najemcą? Co w sytuacji, gdy nie ma on zamiaru zgodzić się na nowe warunki wynajmu? W takim wypadku najemcy pozostaje rozmowa z zarządem wspólnoty, która może przyczynić się do pozostawienia obecnej kwoty czynszu.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

- Wspólnota może jednak odmówić, a brak zgody wynajmującego na nowe warunki oznacza, że umowa najmu wygaśnie po upływie okresu wypowiedzenia. Jeśli najemca zgodzi się na nowe warunki, umowa trwa nadal.

—gb