Nieruchomości to druga po akcjach notowanych na GPW i NewConnect klasa aktywów, w jakie najchętniej lokowali pieniądze inwestorzy objęci przeprowadzonym przez iKsync badaniem „Polak Inwestor 2022” pod patronatem m.in. Gazety Giełdy Parkiet. Papiery wartościowe zebrały prawie 50 proc. odpowiedzi (można było wskazać więcej niż jedną), nieruchomości 45 proc.

48 proc. respondentów zadeklarowało, że w nieruchomościach posiada nie więcej niż 100 tys. zł, co może wydawać się intrygujące przy cenach mieszkań i działek. 29 proc. wskazało przedział 100-500 tys., prawie 13 proc. 0,5-1 mln zł, a 10 proc. ponad 1 mln zł.

Na pytanie „Jakie inwestycje są tymi, od których mógłbyś zrobić pierwszy krok?” najwięcej wskazań (przy możliwości wielokrotnego wyboru), 25 proc., padło na nieruchomości – przed obligacjami skarbowymi (20 proc.) i kruszcami.

W przypadku pytania „Jakie inwestycje są tymi, które byłbyś skłonny w pierwszej kolejności dodać do portfela inwestycyjnego?” nieruchomości uplasowały się na drugim miejscu (25 proc.) po kruszcach (ponad 30 proc.) i przed akcjami spółek zagranicznych.