Grupa przedstawiła 12-punktowy plan, który - zdaniem jej przedstawicieli - szkocki rząd powinien uwzględnić w swojej polityce klimatycznej.

Elementem planu jest m.in. przeznaczenie 100 mln funtów na modernizację rolnictwa.

Szkoccy ministrowie deklarują, że działania związane z kryzysem klimatycznym będą stanowiły trzon programu rządu Szkocji, który zostanie przedstawiony w przyszłym miesiącu.

W skład 19 organizacji tworzących Grupę Reagowania Kryzysowego na Zmiany Klimatu wchodzą m.in. WWF Szkocja, Energy Saving Trust, Scottish Land and Estates oraz Uniwersytet w Edynburgu.

Organizacje apelują m.in. o to, by władze przedstawiały wytyczne w kwestii zrównoważonej, przyjaznej klimatowi i zdrowej diety mieszkańców.

Zdaniem przedstawicieli Grupy wszystkie 12 punktów przedstawionych przez nią może zostać wdrożonych do końca 2020 roku.

Grupa powstała latem w odpowiedzi na raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który oszacował, że ludzkość ma 12 lat, by uniknąć zmian klimatycznych, których nie będzie już w stanie odwrócić.

Rzeczniczka szkockiego rządu podkreśliła, że rząd Szkocji zamierza w ciągu następnego pokolenia doprowadzić do sytuacji, w którym Szkocja będzie państwem o zerowej emisji gazów cieplarnianych.