Udar mózgu jest w Polsce trzecią co do częstości przyczyną zgonów. Każdego roku z tego powodu umiera więcej niż 30 tysięcy Polaków, a kolejnych 40 tysięcy zapada na udar niekończący się zgonem. Udar mózgu jest także czwartą najczęstszą przyczyną utraty zdrowego życia oraz główną przyczyną inwalidztwa u osób po 40. roku życia.

Przez ostatnie 50 lat podstawowymi lekami stosowanymi w prewencji udaru mózgu w przebiegu migotania przedsionków były leki blokujące działanie witaminy K, przede wszystkim warfaryna, a w Polsce również acenokumarol. Pomimo znanej skuteczności klinicznej warfaryna ma wiele wad, wymaga stałego regularnego pobierania krwi do oceny skuteczności jej działania. A jest ono zmienne, zależne od stosowania innych leków czy przyjmowanych pokarmów. Ponadto jej łatwe przedawkowanie może prowadzić do poważnych, grożących nawet śmiercią krwawień. Stąd wielkie oczekiwanie na pojawienie się nowych leków, skutecznych w prewencji udarów mózgu, ale łatwiejszych w codziennym stosowaniu.

Niewątpliwie takie oczekiwania spełnia dabigatran, nowy lek bezpośrednio hamujący działanie trombiny, bardzo ważnego elementu procesu wykrzepiania krwi. Wyniki badania RE-LY wskazują, że dabigatran w dawce 110 mg dwa razy dziennie i 150 mg dwa razy dziennie jest tak samo skuteczny w prewencji udaru mózgu jak warfaryna, lek dotychczas uważany za standardowy. Ponadto dabigatran w dawce 150 mg jest nawet skuteczniejszy od warfaryny w prewencji udarów i zgonów naczyniowych.

Bardzo cenną właściwością dabigatranu jest też mniejsze ryzyko w porównaniu z leczeniem warfaryną niezwykle groźnego powikłania tej terapii, jakim jest udar krwotoczny mózgu. Najważniejszą cechą nowego leku przeciwzakrzepowego jest brak konieczności systematycznego monitorowania jego aktywności, co jest niestety niezbędne w przypadku komparatorów, tradycyjnych leków przeciwzakrzepowych stosowanych w prewencji powikłań zatorowych w przebiegu migotania przedsionków, takich jak warfaryna czy wciąż w Polsce popularny acenokumarol.

Dwa inne leki o nieco innym mechanizmie działania polegającym na blokowaniu czynnika krzepnięcia Xa mają podobną skuteczność do dabigatranu, co wiemy na podstawie badania ROCKET (rivaroxaban) i ARISTOTLE (apixaban). Jednak tylko w przypadku dabigatranu w dawce 150 mg wykazano jego wyższość w prewencji udarów w porównaniu z warfaryną.

Stoimy więc u progu wielkiej rewolucji w prewencji udarów mózgu w przebiegu migotania przedsionków. Mamy do dyspozycji bardziej skuteczne i bardziej bezpieczne narzędzie w walce z narastającą epidemią udarów zatorowych związanych z szybką przybierająca falą migotania przedsionków w starzejącym się globalnym społeczeństwie. Świadomość dewastujących konsekwencji udaru mózgu dla pacjenta, jego rodziny i społeczeństwa powinna nas zmusić do szybkiego wdrożenia nowych możliwości w prewencji udarów.

Andrzej Rynkiewicz, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny