– Papież jest dla nas jedynym autorytetem, za którym gotowi jesteśmy podążać – mówi socjolog prof. Krzysztof Koseła. Tak wynika z deklaracji, choć istnieją elementy papieskiego nauczania, które są przez znaczną część Polaków odrzucane. Tak jest na przykład ze stosunkiem do kary śmierci. Jan Paweł II był jej zdecydowanym przeciwnikiem. Tymczasem z takim poglądem zgadza się 34 proc. Polaków. Tyle samo akceptuje go częściowo, a 23 proc. zdecydowanie odrzuca. Z innych badań jednak wynika, że większość Polaków opowiada się za karą śmierci.

– Pod wpływem autorytetu Jana Pawła II spora część ludzi wierzących, silnie związanych z Kościołem, gotowa jest zaakceptować ten punkt widzenia – tłumaczy dr Tomasz Żukowski. – Ciekawe, że papieskiego przesłania na temat kary śmierci nie akceptują częściej zwolennicy lewicy i katolicy rzadziej praktykujący niż wierzący o poglądach prawicowych. Z potępieniem kary śmierci najczęściej zgadzają się uczniowie i studenci oraz ludzie starsi.