„Czyste powietrze w trosce o zdrowie, klimat i środowisko" będzie tematem przewodnim tegorocznych targów Pol-Eco System w Poznaniu, które ruszają 23 października. Przy jednym stole przedstawiciele polskiego rządu i Komisji Europejskiej porozmawiają o czystym powietrzu, wyzwaniach związanych ze zmianami klimatu oraz transformacji gospodarek.

– Stan środowiska wpływa bezpośrednio na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. Szczególną rolę odgrywa wysokie stężenie zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych systemów grzewczych. Aby walczyć z tym problemem, nadrobić wieloletnie zapóźnienia cywilizacyjne oraz podnieść efektywność energetyczną całego zasobu mieszkaniowego stworzyliśmy program „Czyste Powietrze". Jestem przekonany, że za dziesięć lat dzięki termomodernizacji i wymianie pieców w całej Polsce będziemy oddychać dobrej jakości powietrzem – podkreśla Henryk Kowalczyk, minister środowiska.

Problem jakości powietrza dotyczy nie tylko Polski, ale wielu krajów Unii Europejskiej, stąd potrzeba dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń. Podczas towarzyszących targom Pol-Eco System konferencji EkoSfera liderzy z Polski i Unii Europejskiej zaprezentują wyzwania, które ukształtują politykę dotyczącą środowiska i klimatu na najbliższe lata. W debacie o zmianach klimatu i transformacji energetycznej udział wezmą komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Miguel Arias Canete oraz minister energii Krzysztof Tchórzewski. Tego samego dnia do dyskusji o czystym powietrzu zaproszeni zostali komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella oraz minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Uczestnicy targów spotkają się w Poznaniu na pięć tygodni przed szczytem klimatycznym COP24, który w grudniu odbędzie się w Katowicach. COP24 zgromadzi przedstawicieli wszystkich państw - stron konwencji klimatycznej.

Odpowiedzią na problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest uruchomiony niedawno rządowy program „Czyste Powietrze". W całym kraju trwa nabór wniosków do tego priorytetowego programu, w ramach którego na pożyczki i dotacje dla właścicieli domów jednorodzinnych przeznaczono 103 mld zł. Już pierwsze tygodnie funkcjonowania programu pokazują, jak ogromną cieszy się on popularnością wśród mieszkańców.

Kolejną kluczową kwestią było wprowadzenie przepisów porządkujących handel węglem dla gospodarstw domowych i małych kotłowni. Ma to pomóc w walce ze smogiem, bo to właśnie dym z domowych kominów w największym stopniu odpowiada za zanieczyszczone powietrze. Ustawa wprowadziła m.in. zakaz sprzedaży klientom indywidualnym odpadów węglowych, takich jak muły czy flotokoncentraty. Minister energii podpisał właśnie rozporządzenie, które określa szczegółowe wymagania dla czarnego paliwa, które może być spalany w domowych piecach. Ustawa i rozporządzenia pomogą wyeliminować z rynku paliwa stałe nieprzystosowane do spalania w gospodarstwach domowych. Będzie to też pierwszy sezon grzewczy, w którym sprzedawcy węgla będą musieli przekazywać swoim klientom świadectwa jakości paliw stałych. Ma się to przyczynić do wzrostu świadomości konsumenckiej, a przez to również do poprawy jakości powietrza w Polsce.

Wprowadzenie norm jakości dla węgla to kolejny krok w kierunku realizacji najważniejszych filarów programu "Czyste Powietrze". W ubiegłym roku wprowadzono już standardy emisyjne dla kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych w domach.

O przyszłości sektora ochrony środowiska

Targi Pol-Eco System, które odbędą się 23–25 października w Poznaniu, organizowane są nieprzerwanie od 30 lat. W tym roku wydarzenie otworzy premier Mateusz Morawiecki. Targi skupiają przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z ochroną środowiska oraz gospodarką komunalną. Patronem wydarzenia jest „Rzeczpospolita".