Szara strefa w Polsce w 2013 roku stanowiła 23,8 proc. PKB – wynika z międzynarodowych badań, prowadzonych przez prof. Friedricha Schneidera. To stosunkowo dużo, zwłaszcza w porównaniu z państwami zachodnioeuropejskimi.

Według tych samych badań szara strefa w Bułgarii wynosiła 31,2 proc., Rumunii i Chorwacji po 28,4 proc. Najmniejszą zaobserwowano w Szwajcarii - 7,1 proc., Austrii 7,5 proc. i Luksemburgu 8 proc.

Z badań wynika też, że poziom szarej strefy w naszym kraju jest najniższy od dekady. Począwszy od 2003 roku rozmiar gospodarki nieformalnej liczonej jako odsetek PKB zmniejszał się (wyjątek stanowił jedynie 2009 rok, kiedy to szara strefa w Polsce zwiększyła się o 0,6 p.p.). Różnica pomiędzy 2013 rokiem a dekadą wstecz wyniosła zatem 3,9 p.p. W państwach UE obserwowana jest podobna tendencja – w 2003 roku szara strefa liczona jako procent PKB wynosiła 22,3 proc., a dziesięć lat później także o 3,9 p.p. mniej - wynika z badania opublikowanego na rynekpracy.pl.