W IV kwartale 2020 roku użytkownicy Blika zrealizowali 140 mln transakcji (+95 proc. rok do roku), a w całym 2020 roku 424 mln (+94 proc.). Łączna wartość transakcji w czwartym kwartale wyniosła blisko 19 mld zł, natomiast rok zamknął się kwotą 57 mld zł.

Z rekordowych 140 mln transakcji zrealizowanych w jednym kwartale aż 105,5 mln stanowiły zakupy w e-commerce. To dwukrotnie więcej niż rok temu. Transakcje online to trzy czwarte ogółu operacji Blikiem. Według szacunków Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu, udział Blika we wszystkich płatnościach e-commerce na polskim rynku przekracza 60 proc.

Drugim najchętniej wykorzystywanym kanałem wśród użytkowników są przelewy na numer telefonu. W tej kategorii wzrost rok do roku to aż 167 proc. Łączna liczba transakcji wyniosła 15,5 mln. Możliwość natychmiastowego przekazywania pieniędzy z konta na konto, bez konieczności wpisywania numeru rachunku bankowego daje swoim klientom już 10 banków.

– Bezgotówkowe, błyskawiczne i bezpieczne rozliczenia między użytkownikami to naszym zdaniem obecnie najważniejszy trend nie tylko na polskim, ale również europejskim rynku płatności. To najlepszy sposób przekazywania sobie pieniędzy, nie tylko z uwagi na uwarunkowania związane z pandemią koronawirusa – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes PSP. – Prognozujemy, że przelewy na numer telefonu już wkrótce mogą być dominującą formą przekazywania pieniędzy pomiędzy ludźmi - dodaje.

Możliwość skorzystania z Blika w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 95 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji płatniczych. Na koniec roku liczba aktywnych użytkowników Blika sięgnęła 7 mln osób. Za aktywne uznawane są osoby, które realizują przynajmniej jedną transakcję każdego miesiąca kwartału, nie wliczane są w to te, które robią wyłącznie przelewy na numer telefonu. Trzy miesiące wcześniej było ich 6 mln, na koniec 2019 r. zaś 4,5 mln.

W całym 2020 roku Blik odnotował 424 mln transakcji, czyli prawie dwa razy więcej niż w 2019 r. Łącznie od czasu uruchomienia systemu w lutym 2015 roku użytkownicy zrealizowali 777 mln operacji. – Bardzo szybko zbliżamy się do osiągnięcia pierwszego miliarda transakcji, co będzie dla nas pewnego rodzaju symbolicznym osiągnięciem po 6 latach obecności na rynku. Łączna wartość transakcji Blikiem od lutego 2015 roku do końca 2020 wyniosła blisko 105 miliardów zł. W e-commerce staliśmy się już niekwestionowanym liderem. Według danych NBP liczba transakcji w sieci jest już ponad dwa razy wyższa niż tych realizowanych kartami – zaznacza Mazurkiewicz. Dodaje, że ambicje firmy sięgają jednak dalej. - Dlatego intensywnie pracujemy nad tym, aby Blikiem można było płacić wszędzie na świecie, gdzie tylko nasi użytkownicy chcą robić zakupy – podkreśla. Na razie wprowadzenie płatności zbliżeniowych w terminalach, które zapowiadano dzięki współpracy z nowym akcjonariuszem PSP, firmą Mastercard, opóźnia się.