Jego badania pomogły w stworzeniu fundamentów euro, przypomina Bloomberg.

Roberta Mundella, profesora nowojorskiego Columbia University, uznaje się też za architekta ekonomii podaży. Był zwolennikiem obniżania podatków, by pobudzić produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług.

Z jego dorobku skorzystał Ronald Reagan, który obniżył podatki i starał się kontrolować inflację. Dzięki temu amerykańska gospodarka w 1984 roku urosła o 7,3 proc., najszybciej od trzech dziesięcioleci.

Mundell, zwolennik wolnego rynku, otwartego handlu i ograniczonej roli rządów opowiadał się stałymi kursami walut.

W 2009 roku, po światowym kryzysie finansowym i najgłębszej recesji od lat 30. minionego stulecia, ponowił apel, aby wprowadzić stały kurs euro do dolara. Jego zdaniem zmiany tego kursu były przyczyną nierównowag, które doprowadziły do globalnego kryzysu finansowego. Robert Mundell miał 88 lat.