Popyt na dziewięcioletnie papiery sięgnął 2,2 mld zł. Pozyskane z rynku pieniądze trafią na poczet Krajowego Funduszu Drogowego.

Od pierwszej emisji obligacji w październiku BGK pożyczył już 5,34 mld zł, wobec potrzeb sięgającym w tym roku 7,25 proc. Papiery drogowe kupują głównie fundusze emerytalne.

Nie spełniły się jednak oczekiwania Ministerstwa Finansów i BGK dotyczące lepszych wycen papierów. Średnia rentowność na dzisiejszym przetargu sięgnęła 6,547 proc., co jest wartością o niemal 40 pkt bazowych wyższą, niż rentowność dziesięcioletnich papierów skarbowych (choć i jedne i drugie mają rządowe gwarancje). Na poprzednim przetargu "dziewięciolatek" BGK średnia wycena sięgnęła 6,429 proc.