Przedstawiciele krajów Unii i Parlamentu Europejskiego doszli do porozumienia o zaktualizowaniu dyrektywy ws. zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ang. AIFMD, pol. ZAFI). Dotyczy ona inwestycji w fundusze podwyższonego ryzyka, fundusze private equity, prywatne fundusze dłużne i fundusze nieruchomości. Porozumienie ma ułatwić inwestowanie szerszego zakresu aktywów w rozwój unijnej gospodarki, musi jeszcze zatwierdzić je unijny parlament i kraje członkowskie — pisze Reuter.

Komisja Europejska zaproponowała w listopadzie 2021 r. zmiany w tej dyrektywie i w dyrektywie ws. przedsięwzięć zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). które dotyczyły tradycyjnych funduszy inwestujących w akcje i obligacje.

Na mocy obecnego porozumienia europejscy zarządcy aktywów będą musieli ujawniać organom nadzoru więcej szczegółów o inwestycjach w prywatne fundusze w USA, Wielkiej Brytanii i w innych krajach spoza Unii. Nie zaostrza natomiast zasad „delegowania” zarządzających spoza Unii, którzy wybierają aktywa dla funduszy działających w Unii. Tak więc zarządcy z Londynu mogą kierować funduszami w Luksemburgu i Dublinie, a wcześniej obawiali się, że po brexicie stanie się to trudniejsze.

Umowa zawiera nowe przepisy dla funduszy udzielających nowych pożyczek, m.in. wymóg odrębnego trzymania pieniędzy na pokrycie popytu na płynne środki na rynkach będących w trudnej sytuacji. Określa, ile firma udzielająca pożyczek musi zachować tych pieniędzy w rezerwie.

Nowa umowa chroni europejskich inwestorów, bo nie ogranicza dostępu do tzw. globalnej wiedzy ekspertów — stwierdził Taggart Davis, z grupy lobbystów Managed Funds Association, odpowiedzialny za kontakty z rządami krajów Unii. Jiri Krol, jego kolega z podobnej grupy Alternative Investment Management Association przyjął z zadowoleniem wiele rozwiązań, które zwiększają pewność działania członkom twj grupy w Europei, niepokoi go tylko limitowanie pożyczek z funduszy.