PPK. Czas sprawdzić czy firma jest nadal z nich zwolniona

Minął kolejny termin weryfikacji przez firmy stanu posiadania ich PPE i prawa do zwolnienia z PPK. O wynikach tych ustaleń muszą one poinformować PFR.

Publikacja: 12.07.2023 03:00

PPK. Czas sprawdzić czy firma jest nadal z nich zwolniona

Foto: Adobe Stock

Utworzenie w firmie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) zwalniało ją z obowiązku uruchamiania pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Są jednak warunki: do PPE musi należeć co najmniej 25 proc. załogi, a składka, którą pracodawca wpłaca na konto pracownika w PPE, nie może być niższa niż 3,5 proc. pensji brutto. Mimo podobieństwa obu programów wiele firm oceniło, że bardziej opłaca im się udostępnienie pracownikom PPE. I dlatego od startu programu PPK mocno zaczęła rosnąć liczba PPE. Opłacało się to zwłaszcza w dużych firmach, dlatego największe przyrosty PPE miały miejsce w pierwszym okresie wdrażania PPK, bo to wtedy przystępowały do niego właśnie większe firmy.

W efekcie podczas gdy na koniec 2016 r. działających PPE było 1036, w 2020 r. i 2021 r. ich liczba przekraczała granicę 2000. Wraz ze wzrostem liczby PPE rosła też liczba ich uczestników, która na koniec 2021 r. przekroczyła 641 tys., a wartość zgromadzonych przez nich aktywów zbliżyła się do 19 mld zł.

Polski Fundusz Rozwoju, który nadzoruje to, co dzieje się na rynku produktów emerytalnych, w tym pracowniczych planów kapitałowych i pracowniczych programów emerytalnych, przypomniał teraz, że firmy, które uruchomiły u siebie PPE i w związku z tym korzystają ze zwolnienia z obowiązku uruchomienia PPK, muszą co pół roku sprawdzać, czy nie straciły prawa do tego zwolnienia, czyli czy nadal spełniają związane z nim warunki. Stan posiadania PPE muszą sprawdzać na 1 stycznia i 1 lipca każdego roku, a informacje na ten temat przekazać do PFR do 31 stycznia i 31 lipca.

– Jeżeli partycypacja w jednym ze wskazanych dni jest niższa niż 25 proc., zwolnienie danego podmiotu z obowiązku wdrożenia PPK przestaje obowiązywać od dnia następującego po tym dniu – informuje PFR na stronie portalu mojePPK.pl. – Począwszy od tej daty, podmiot zatrudniający jest zobowiązany w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy (90 dni) zawrzeć w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK oraz nie później niż na 10 roboczych przed upływem tego terminu umowę o zarządzanie PPK – wyjaśnia PFR.

I dodaje, że firmy, które 2 lipca 2023 r. utraciły zwolnienie z obowiązku wdrożenia PPK, mają czas na zawarcie umowy o prowadzenie PPK do 10 października, a umowy o zarządzanie PPK – do 26 września tego roku.

– Pracodawcy mają ten obowiązek dwa razy w roku, nie uważam więc, że jest to zbyt obciążające, szczególnie że jego spełnienie polega na wypełnieniu krótkiego elektronicznego formularza – komentuje Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting. Jego zdaniem przydałaby się inna zmiana przepisów, polegająca na otworzeniu możliwości prowadzenia PPE jako alternatywy dla PPK również na obecnym etapie. – Mówię tutaj o PPE, które zwalnia z obowiązku prowadzenia PPK. Taką możliwość mieli pracodawcy, którzy na dzień objęcia obowiązkiem utworzenia PPK prowadzili PPE – tłumaczy Oskar Sobolewski.

Utworzenie w firmie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) zwalniało ją z obowiązku uruchamiania pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Są jednak warunki: do PPE musi należeć co najmniej 25 proc. załogi, a składka, którą pracodawca wpłaca na konto pracownika w PPE, nie może być niższa niż 3,5 proc. pensji brutto. Mimo podobieństwa obu programów wiele firm oceniło, że bardziej opłaca im się udostępnienie pracownikom PPE. I dlatego od startu programu PPK mocno zaczęła rosnąć liczba PPE. Opłacało się to zwłaszcza w dużych firmach, dlatego największe przyrosty PPE miały miejsce w pierwszym okresie wdrażania PPK, bo to wtedy przystępowały do niego właśnie większe firmy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Rynek liczy, że SEC zatwierdzi ETF-y na ether
Finanse
MF: W nowej radzie fiskalnej mają zasiadać niezależni eksperci i praktycy
Finanse
Niemcy dały zgodę na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów
Finanse
G7 i UE chcą przejąć dochody z rosyjskich aktywów. MFW broni Kremla
Finanse
Byli studenci MIT ukradli 25 mln dol. w kryptowalucie. Zajęło im to 12 sekund