PPK. Czas sprawdzić czy firma jest nadal z nich zwolniona

Minął kolejny termin weryfikacji przez firmy stanu posiadania ich PPE i prawa do zwolnienia z PPK. O wynikach tych ustaleń muszą one poinformować PFR.

Publikacja: 12.07.2023 03:00

PPK. Czas sprawdzić czy firma jest nadal z nich zwolniona

Foto: Adobe Stock

Utworzenie w firmie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) zwalniało ją z obowiązku uruchamiania pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Są jednak warunki: do PPE musi należeć co najmniej 25 proc. załogi, a składka, którą pracodawca wpłaca na konto pracownika w PPE, nie może być niższa niż 3,5 proc. pensji brutto. Mimo podobieństwa obu programów wiele firm oceniło, że bardziej opłaca im się udostępnienie pracownikom PPE. I dlatego od startu programu PPK mocno zaczęła rosnąć liczba PPE. Opłacało się to zwłaszcza w dużych firmach, dlatego największe przyrosty PPE miały miejsce w pierwszym okresie wdrażania PPK, bo to wtedy przystępowały do niego właśnie większe firmy.

W efekcie podczas gdy na koniec 2016 r. działających PPE było 1036, w 2020 r. i 2021 r. ich liczba przekraczała granicę 2000. Wraz ze wzrostem liczby PPE rosła też liczba ich uczestników, która na koniec 2021 r. przekroczyła 641 tys., a wartość zgromadzonych przez nich aktywów zbliżyła się do 19 mld zł.

Polski Fundusz Rozwoju, który nadzoruje to, co dzieje się na rynku produktów emerytalnych, w tym pracowniczych planów kapitałowych i pracowniczych programów emerytalnych, przypomniał teraz, że firmy, które uruchomiły u siebie PPE i w związku z tym korzystają ze zwolnienia z obowiązku uruchomienia PPK, muszą co pół roku sprawdzać, czy nie straciły prawa do tego zwolnienia, czyli czy nadal spełniają związane z nim warunki. Stan posiadania PPE muszą sprawdzać na 1 stycznia i 1 lipca każdego roku, a informacje na ten temat przekazać do PFR do 31 stycznia i 31 lipca.

– Jeżeli partycypacja w jednym ze wskazanych dni jest niższa niż 25 proc., zwolnienie danego podmiotu z obowiązku wdrożenia PPK przestaje obowiązywać od dnia następującego po tym dniu – informuje PFR na stronie portalu mojePPK.pl. – Począwszy od tej daty, podmiot zatrudniający jest zobowiązany w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy (90 dni) zawrzeć w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK oraz nie później niż na 10 roboczych przed upływem tego terminu umowę o zarządzanie PPK – wyjaśnia PFR.

I dodaje, że firmy, które 2 lipca 2023 r. utraciły zwolnienie z obowiązku wdrożenia PPK, mają czas na zawarcie umowy o prowadzenie PPK do 10 października, a umowy o zarządzanie PPK – do 26 września tego roku.

– Pracodawcy mają ten obowiązek dwa razy w roku, nie uważam więc, że jest to zbyt obciążające, szczególnie że jego spełnienie polega na wypełnieniu krótkiego elektronicznego formularza – komentuje Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting. Jego zdaniem przydałaby się inna zmiana przepisów, polegająca na otworzeniu możliwości prowadzenia PPE jako alternatywy dla PPK również na obecnym etapie. – Mówię tutaj o PPE, które zwalnia z obowiązku prowadzenia PPK. Taką możliwość mieli pracodawcy, którzy na dzień objęcia obowiązkiem utworzenia PPK prowadzili PPE – tłumaczy Oskar Sobolewski.

Utworzenie w firmie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) zwalniało ją z obowiązku uruchamiania pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Są jednak warunki: do PPE musi należeć co najmniej 25 proc. załogi, a składka, którą pracodawca wpłaca na konto pracownika w PPE, nie może być niższa niż 3,5 proc. pensji brutto. Mimo podobieństwa obu programów wiele firm oceniło, że bardziej opłaca im się udostępnienie pracownikom PPE. I dlatego od startu programu PPK mocno zaczęła rosnąć liczba PPE. Opłacało się to zwłaszcza w dużych firmach, dlatego największe przyrosty PPE miały miejsce w pierwszym okresie wdrażania PPK, bo to wtedy przystępowały do niego właśnie większe firmy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse
Obligacje coraz tańsze. Inwestorzy obawiają się wysokich stóp
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Materiał partnera
EBC przejmie pałeczkę lidera zmian?
Finanse
Kadrowa rewolucja po zakazie dla Deloitte. Konkurencja już zwiększa zatrudnienie
Finanse
Dobra okazja, by zacząć oszczędzać. Jak kupić pierwsze obligacje?
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Finanse
Jakimi pieniędzmi dysponują Polacy. Najnowsze dane
Finanse
Binance sprzeda swój biznes w Rosji. Nie chce ujawnić za ile