Zapytaliśmy go m.in. o:

- Jakie kryteria brać pod uwagę próbując prognozować ruchy warszawskich indeksów? Na jakiej podstawie można stwierdzić czy będą rosnąć małe, średnie, czy duże spółki?

- Co prognozuje Andrzej Domański dla GPW na I kw. 2017 r.?

- Ostatnio wśród zarządzających funduszami panuje niemal całkowita jednomyślność co do tego, że warto inwestować w akcje, również polskie – pora więc sprzedawać?

- Dlaczego nasz rozmówca zamienił Noble Funds TFI na Eques Investment TFI?