Wytwarzanie powiększa zysk Enei

Wytwarzanie energii elektrycznej pompuje wyniki poznańskiej spółki za I kw. 2024 r. Enea poprawia znacząco zysk netto, a elektrownie systemowe stanowią obecnie o sile, które poprawia wyniki spółki. W innych spółkach tę rolę zaczyna przejmować dystrybucja.

Publikacja: 23.05.2024 09:52

Wytwarzanie powiększa zysk Enei

Foto: Adobe Stock

W I kw. 2024 r. Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 1,87 mld zł. To wzrost o 832,9 mln zł rok do roku. Z kolei zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł ponad 1 mld zł. Rok wcześniej było to 251 mln zł.

Patrząc na poszczególne sektory działalności, obszar wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 929,9 mln zł (wzrost rok do roku o 439,7 mln zł). Wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu wyniku  elektrowni zawodowych, konwencjonalnych. Odnotowano wzrost marży na obrocie, wzrost przychodów z tytułu Rynku Mocy, przy jednoczesnym spadku wyniku koncesji na wytwarzanie.

Czytaj więcej

Kadrowa miotła w firmach. To nie koniec zmian w spółkach energetycznych

Enea poprawia znacząco zysk netto

W sektorze OZE odnotowano spadek wyniku EBITDA w związku z zrealizowaniem niższej marży na Zielonym Bloku (głównie efekt niższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym spadku jednostkowych kosztów biomasy). W sektorze Ciepło odnotowano spadek wyniku EBITDA, na co wpłynął m.in. spadek marży jednostkowej na cieple.

- W całym obszarze Wytwarzania istotny jest efekt bazy analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczący poniesionych kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny - tłumaczy Enea lepsze wyniki rok do roku. 

W obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 157,7 mln zł. To spadek rok do roku o 131,7 mln zł.  - Niższy wynik EBITDA jest efektem niższych przychodów ze sprzedaży węgla. Pomimo wzrost wolumenu sprzedaży węgla, zrealizowano niższą cenę sprzedaży — czytamy w raporcie Enei, który odnosi się także do należącej do tej Grupy kopalni Bogdanka.

Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 613,3 mln zł. To wzrost rok do roku o 186,7 mln zł). Wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Jednocześnie, odnotowano wzrost kosztów operacyjnych.

Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 79,6 mln zł (wzrost rok do roku o 79,2 mln zł.  Wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu marżowości na rynku detalicznym. Jednocześnie, odnotowano spadek rozpoznanych przychodów z tytułu rekompensat i spadek wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia.

W I kw. 2024 r. Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 1,87 mld zł. To wzrost o 832,9 mln zł rok do roku. Z kolei zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł ponad 1 mld zł. Rok wcześniej było to 251 mln zł.

Patrząc na poszczególne sektory działalności, obszar wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 929,9 mln zł (wzrost rok do roku o 439,7 mln zł). Wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu wyniku  elektrowni zawodowych, konwencjonalnych. Odnotowano wzrost marży na obrocie, wzrost przychodów z tytułu Rynku Mocy, przy jednoczesnym spadku wyniku koncesji na wytwarzanie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ekonomia
Drozapol rusza ze skupem akcji
Materiał Promocyjny
Niezwykła przestrzeń konferencyjna w Warszawie
Ekonomia
Słowacja szuka nowych czołgów
Ekonomia
Polskie firmy umierają. Co rozkłada na łopatki polskich przedsiębiorców?
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Ekonomia
Witold M. Orłowski: Słodkie kłamstewka
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży