Park linowy na Szubiankach, pomnik i rzeźby w parku Gorzeńskiego

Po metamorfozie parkom zostaną nadane nowe funkcje.Park między ul. Wrocławską a Szubianki, który nie ma charakteru ani historycznego, ani zabytkowego, w największym stopniu stanie się parkiem rekreacyjnym. Zostaną tu zamontowane urządzenia linowe, które będą wykorzystywały istniejące cieki i zbiorniki wodne jako atrakcje do zabaw.

Park między ulicami Szubianki i Wrocławską nie ma charakteru zabytkowego, będzie miejscem rekreacji i rozrywki. Na drzewach, nad Lipinką i stawem zostaną zbudowane urządzenia linowe, podobne do tych na zdjęciach

Z kolei park przy zbiegu ulic Hallera i Śródmiejskiej – obok ośrodka zdrowia – będzie miał charakter przestrzeni edukacyjnej, opowiadającej historię Powstania Wielkopolskiego. Ma upamiętniać hrabiego Zbigniewa Ostroroga-Gorzeńskiego - dowódcę jarocińskich powstańców wielkopolskich, ale również wszystkich mieszkańców gminy Jarocin, biorących udział w tym zrywie niepodległościowym. Park ten założono w okresie międzywojennym i w 1923 r. nadano mu imię hrabiego Gorzeńskiego. Po II wojnie światowej, nazwę zmieniono na Bohaterów Stalingradu, a później Park Zwycięstwa.

– Przywrócenie w ubiegłym roku przedwojennej nazwy temu parkowi było jedynie wstępem do jego rewitalizacji. Chcemy, aby to miejsce stało się kolejnym ważnym punktem, świadczącym o przywiązaniu i czci z jaką jarociniacy podchodzą do bohaterów Powstania Wielkopolskiego – podkreśla burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

W miejscu, w którym dziś znajduje się ośrodek zdrowia, w czasie powstania funkcjonowało dowództwo okręgu wojskowego VI obejmującego powiaty jarociński, gostyński, koźmiński, krotoszyński, pleszewski i rawicki. Dowódcą okręgu był major Zbigniew Ostróg-Gorzeński, którego pomnik w otoczeniu rzeźb powstańców stanie w setną rocznicę wybuchu powstania i odzyskania przez Polskę niepodległości.

W park im. hrabiego Zbigniewa Ostroroga-Gorzeńskiego będzie opowiadana historia udziału mieszkańców Ziemi Jarocińskiej w Powstaniu Wielkopolskim. W centralnym miejscu stanie pomnik dowódcy okręgu wojskowego VI, a wokół niego rzeźby powstańców.

Mieszkańcy będą tu chcieli spędzać czas

Największą metamorfozę, ze względu na zakres prac, przejdzie Park Radolińskich. Dlatego też temu parkowi nadanych zostanie wiele funkcji. Ma się on stać miejscem wydarzeń kulturalnych, ostoją do realizacji edukacji, poza historyczną i kulturalną, także przyrodniczej, a także miejscem dla odpoczynku i rekreacji dla wszystkich mieszkańców. - Zespół pałacowo-parkowy ma być miejscem pełnym atrakcji, w którym mieszkańcy gminy będą chcieli spędzać czas, odpoczywać, edukować się, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych - zapowiada burmistrz Adam Pawlicki.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

W ramach pozyskanej 12-milionowej dotacji w Parku Radolińskich zostaną usunięte kolejne chore drzewa i zagrażające bezpieczeństwu, a także te nasadzone w sposób, naruszający pierwotną kompozycję zabytkowego parku. Jednocześnie pojawią się nowe nasadzenia drzew i krzewów. Aleje parkowe zostaną utwardzone naturalną wodoprzepuszczalną nawierzchnią, możliwą do zastosowania w zabytkowych parkach. Około 70% parkowych alei zostanie oświetlonych. Zamontowane zostanie energooszczędne, programowane oświetlenie wraz z siecią monitoringu i miejscami bezpłatnego dostępu do internetu. Przy alejkach staną nowe ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Oczyszczone będą stawy i rzeka Lipinka, nad którą będą zbudowane nowe mostki nawiązujące wyglądem do tych z przełomu XIX i XX w. Wszystkie prace będą prowadzone także na obszarze parkowym za Pałacem Radolińskich, dotychczas niedostępnym dla zwiedzających, a otwartym po zakończeniu zadania.

W Parku Radolińskich stworzony zostanie układ komunikacyjny, który uwzględni układ historyczny oraz wszystkie istniejące przedepty. Odtworzona zostanie oś widokowa, będąca przedłużeniem alei dębów czerwonych, a w najbardziej reprezentacyjnym miejscu, czyli przed i za pałacem - ogród różany. Zachowany zostanie podział założenia na część parkową – reprezentacyjną oraz leśną, gdzie zostanie utrzymany charakter bardziej naturalny. - Pozostanie sektor, z którego samosiew nie został usunięty, część ta będzie ostoją dla ptaków i niewielkiej zwierzyny. Zostaną tam zamontowane budki lęgowe i poidła dla ptaków – informuje Marzena Jeleniewska-Jankowska.

Zielony korytarz w Jarocinie

Docelowo trzy zrewitalizowane parki zostaną połączone korytarzem nowej zieleni przyulicznej. Zostanie ona zaaranżowana wzdłuż ulic Poznańskiej i Wojska Polskiego oraz łącznika, który powstanie między ul. Śródmiejską a Wrocławską. Przy okazji zniknie sporo biało-czerwonych słupków przy ulicach oraz tablic reklamowych, a zastąpi je zieleń. Całość prac jest zaplanowana na lata 2017 - 2018. - Na łączniku zaprojektowaliśmy 350 drzew, około 6 tys. krzewów, 4 tys. bylin. Moim zdaniem efekt będzie bardzo szybki, bardzo zauważalny i wpłynie pozytywnie na osiedle, które znajdują się w sąsiedztwie - wyjaśnia Piotr Kociński, architekt krajobrazu.

Projekt „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie, obejmujący parki i skwery przyuliczne" został złożony pod koniec 2016 r. w ramach programu UE "Infrastruktura i Środowisko" do działania "Poprawa środowiska miejskiego - rozwój terenów zieleni w miastach".

- Nad całym projektem pracowaliśmy w szaleńczym tempie przez trzy miesiące 2016 r. w zespole prawie wyłącznie jarocińskim – podkreśla zastępca burmistrza, Robert Kaźmierczak. - To dzięki tej grupie młodych osób, ekspertów od zieleni, gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu, a także pozyskiwania środków unijnych - Marzenie Jeleniewskiej-Jankowskiej, Piotrowi Kocińskiemu, Patrycji Porzuckowiak, Anicie Szymańskiej, Jarosławowi Rasiowi, Tomaszowi Ratajczakowi, Beacie Urbanowicz i Łukaszowi Witczakowi - udało się pozyskać pieniądze. Najtrudniejsze zadanie przed nami, musimy ten projekt dobrze i sprawnie zrealizować – podkreśla Robert Kaźmierczak.

Park oczkiem w głowie samorządu od początku kadencji

Rewaloryzację drzewostanu w jarocińskim Parku Radolińskich jarociński samorząd prowadzi od początku kadencji. Prace związane z porządkowaniem drzewostanu rozpoczął już na początku 2015 roku. - Ich celem było usunięcie skutków zaniedbań w pielęgnacji lub błędnej pielęgnacji parku w ostatnich kilkudziesięciu latach – podkreśla zastępca burmistrza, Robert Kaźmierczak. Wówczas prace objęły obszar od ul. Kasztanowej w stronę lecznicy zwierząt, okolice Skarbczyka i dużego stawu do ul. Stawnej, obszar między amfiteatrem a pałacem oraz sektory mieszczące się pomiędzy aleją grabową a dębową. W zeszłym roku usunięto pozostałe samosiewy z całego parku oraz 235 drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu. Ponad 300 drzew poddanych zostało pielęgnacji.

- Usunęliśmy samosiew, czyli gatunki inwazyjne albo takie, które nie są cenne z punktu widzenia konserwatorskiego albo przyrodniczego. Uzupełnieniem np. w alei grabów czy dębów czerwonych będą nasadzenia dużych drzew o obwodzie między 20 a 25 cm – precyzuje Marzena Jeleniewska-Jankowska, inspektor terenów zieleni w Jarocinie.

Prace rewaloryzacyjne zostały przeprowadzone w południowej części parku, określanej jako część parkowa założenia. Prace, warte ponad 160 tys. zł, wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 80 tys. zł. W 2015 i 2016 roku odbywały się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, podczas których mogli zgłaszać swoje opinie, propozycje i uwagi, dotyczące zmian w parku.

Co jeszcze zmieni się w Parku Radolińskich?

Zgodnie z koncepcją grupy projektowej studioWarsztat z Poznania między ulicami św. Ducha, Zamkową i Parkową oraz znajdującą się w parku aleją grabową powstanie amfiteatr krajobrazowy, wkomponowany w teren parku z ok. 1200 miejscami siedzącymi.

- Teren, poza zielonym amfiteatrem, będzie obszarem rekreacyjnym, aktywizującym w szczególności najmłodszych użytkowników. Po obrysie fundamentów sceny dawnego amfiteatru zostanie stworzone miejsce spotkań z oryginalną ławką z urządzeniami multimedialnymi, dzięki którym będzie prezentowana festiwalowa historia tego miejsca - wyjaśnia Robert Kaźmierczak.

Prace budowlane poprzedzone zostały kilkumiesięcznymi badaniami archeologicznymi w okolicy ruin kościoła oraz na terenie, na którym dotychczas stał stary amfiteatr, do przeprowadzenia których jarociński samorząd został zobligowany przez konserwatora zabytków. Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony jeszcze we wrześniu.

Ruiny i pałac na cele kulturalne

W zeszłym roku ruiny kościoła pw. św. Ducha wzbogaciły się o posadzkę, zadaszenie oraz oświetlenie. Inwestycje te zostały częściowo sfinansowane przez gminę Jarocin, a częściowo przez parafię pw. św. Marcina w Jarocinie. W ten sposób ruiny zostały zaadoptowane na cele działalności kulturalnej. Gmina stara się też o środki na konserwację murów kościoła. Do końca listopada potrwa remont elewacji Pałacu Radolińskich. W pałacu swoją siedzibę będzie miało Muzeum Regionalnego w Jarocinie. To tam ma powstać nowoczesna wystawa stała o historii Ziemi Jarocińskiej oraz sala koncertowa. Gmina i muzeum starają się pozyskać na ten zakres prac także pieniądze unijne.

 

- Materiał przygotowała gmina Jarocin