Emisje gazów cieplarnianych w 27 państwach unijnych są w sumie o 11,3 proc. niższe niż w 1990 r. — podała dziś Europejska Agencja Środowiska.

— Raport pokazuje, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia zadeklarowanego celu. Nasze wewnętrzne regulacje wydają się dobrze działać — skomentowała prof. Jacqueline McGlade, szefowa agencji.

Stare kraje członkowskie zmniejszyły swoje emisje w sumie o 6,9 proc. Znacznie lepsze wyniki mają nowi członkowie, np. Polska zredukowała emisje CO[sub]2[/sub] o prawie 30 proc.

Dane nie uwzględniają ostatniego roku, a zdaniem prof. McGlade wykaże on jeszcze większy spadek.

W 2008 r. unijne emisje CO[sub]2[/sub] wyniosły 4,94 mld ton, 43 proc. pochodziło z przemysłu objętego systemem handlu prawami do emisji CO[sub]2[/sub].