Trybunał arbitrażowy w Londynie wydał zgodę na transakcję, którą wcześniej zablokował w marcu trybunał w Sztokholmie na wniosek grupy oligarchów ze spółki AAR (Alfa Access Renova). Wymiana akcji może jednak nastąpić pod kilkoma warunkami warunkami.  Państwowy Rosnieft będzie musiał zgodzić się pracować nad eksploracją arktycznych złóż z brytyjsko rosyjską spółką TNK-BP. Ponadto w zarządzie BP nie będą mogli zasiadać członkowie zarządu Rosnieftu i odwrotnie. Prawo głosowania będą mieli wyłącznie niezależni powiernicy.

Wcześniejsze orzeczenie zabraniało wymiany akcji między Rosnieftem a BP na łączną sumę 16 mld dolarów. Wówczas panel arbitrażowy tłumaczył, że transakcja ograniczyłaby prawa grupy AAR, posiadającej 50 proc. udziałów w brytyjsko-rosyjskiej spółce o mieszanym kapitale założycielskim TNK-BP.

Na mocy styczniowych ustaleń BP miała przejąć 9,5 proc. udziałów Rosnieftu. W zamian Rosnieft miał uzyskać 5 proc. udziałów BP. Oba koncerny zgodziły się eksploatować trzy obszary arktycznego szelfu kontynentalnego o powierzchni 125 tys. kilometrów kwadratowych, kryjące 3 bln m3 gazu ziemnego i 5 bln ton ropy.