Gotowi na zrównoważoną transformację? Polski biznes a ESG

Największe polskie firmy mierzą się lub już wkrótce będą musiały się zmierzyć z obowiązkiem raportowania działań nakierowanych na zrównoważony rozwój, wynikającym z unijnej dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Publikacja: 18.04.2024 09:00

Gotowi na zrównoważoną transformację? Polski biznes a ESG

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Czy rodzimy biznes jest gotowy na nowe standardy? Raport „Biznes w równowadze. Jak przyspieszyć transformację ESG?”, przygotowany przez Ayming Polska, rozpatruje znaczenie zrównoważonego rozwoju w kontekście dużych firm, analizując związane z tym wyzwania i szanse. Kluczowym aspektem poruszonym w  ramach raportu jest finansowanie zrównoważonej działalności.

„Biznes w równowadze” to pierwszy na rynku raport, który wskazuje, jak przedsiębiorstwa mogą uzyskać środki na transformację ESG, oferując szczegółowy przegląd wszystkich narzędzi wspomagających ten proces. Istotną kwestią przedstawioną w ramach materiału jest również wpływ wdrożenia standardów raportowania ESG na innowacyjność firm.

Transformacja w kierunku bardziej zrównoważonego modelu rozwoju napotyka kilka znaczących wyzwań. Głównymi przeszkodami, z jakimi borykają się firmy, są: finansowanie inicjatyw zrównoważonych (57 proc. respondentów), zachowanie równowagi między zrównoważonym rozwojem a utrzymaniem rentowności (54 proc.), trudności z mierzeniem oraz raportowaniem realnego wpływu działań na środowisko i społeczeństwo (48 proc.) oraz brak specjalistycznej wiedzy i dedykowanych zasobów ludzkich do zarządzania tymi procesami (45 proc.).

Mimo istotnych barier finansowych i operacyjnych związanych z przechodzeniem na działalność zrównoważoną efektywne strategie, zwłaszcza te skupiające się na efektywnym pozyskiwaniu finansowania oraz precyzyjnym raportowaniu w obszarze ESG, mają potencjał przekształcenia tych wyzwań w strategiczne atuty rynkowe. Przemyślana adaptacja do zasad ESG może bowiem pełnić rolę stymulatora innowacyjności w ramach firmy.

– Dzięki odpowiedniemu podejściu do kwestii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa mogą otworzyć sobie drogę do nowych źródeł finansowania oraz zwiększyć atrakcyjność dla inwestorów, dla których kwestie ESG stają się coraz istotniejsze. Ponadto, skoncentrowanie się na działalności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju może przyczynić się do poprawy efektywności operacyjnej firmy, zmniejszenia kosztów i zwiększenia lojalności klientów. W ten sposób, choć adaptacja do wymogów ESG może być wyzwaniem, może również stanowić kluczowy element strategii biznesowej, umożliwiający budowanie przewagi konkurencyjnej i długoterminowego sukcesu na rynku – komentuje tę zależność Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, dyrektor konsultingu, Ayming Polska.

Raport „Biznes w równowadze. Jak przyspieszyć transformację ESG?” można już pobrać ze strony https://www.ayming.pl/.

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Dodatki
Planowanie ścieżki edukacyjnej to ważny krok w budowaniu kariery zawodowej
Dodatki
Lekarze, pielęgniarki, nauczyciele czy inżynierowie należą do zawodów mniej narażonych na zniknięcie
Dodatki
Zetki na rynku pracy
Dodatki
Jeśli nie lekarski, to co?
Materiał partnera
Skuteczność event marketingu. Trudne i proste zarazem
Materiał partnera
Rola organizatorów kongresów w promowaniu zrównoważonych praktyk